Çin’de Güneş Enerjisi Kömürle Rekabet Edebilir Konuma Geldi

16 Ekim 2021 Dergi:

Çin’de güneş enerjisinin teknik potansiyeli, 2060 yılına kadar yaklaşık 150 PW-saate yükselebilir.

Sürdürülebilir enerjiyi teşvik etmenin en iyi yolu, onu uygun maliyetli hale getirmektir.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı’nda yayımlanan, araştırmacıların yaptığı bir analize göre, fotovoltaik sistemlerin fiyatlarındaki keskin düşüş, güneş enerjisinin Çin’de kömür enerjisine rakip olmasını sağladı.

Bununla birlikte, güneş enerjisi bir ulusal elektrik şebekesinde daha büyük bir dilimi kapsamaya başladıkça, güneş enerjisinin yalnızca kesintili olarak güç üretebileceği ve potansiyel olarak enerji yönetimi zorluklarını artırabileceği gerçeğine karşı sürdürülebilir bir denge sağlamak zorlaşıyor.

Çin’in güneş kaynakları ve halkı ülkenin karşıt taraflarında yatıyor

Bir ülkede halkın güneş enerjisine ne kadar güvenmesi gerektiğine karar vermesinde, fiyatın yanı sıra diğer konular da önem kazanır. Bu olası sorunlar, tüm ülkelerde aynı değildir. Güneş enerjisinin her bir ülkeyi nasıl etkileyeceği konusunda kapsamlı bir kavrayış oluşması gerekir. Hızla büyüyen Çin’in durumu özellikle buna örnektir. Son döneme ait bir rapor, güneş enerjisi potansiyelinin depolama ekipmanları ile birleştiğinde, kabaca 2050 yılına kadar ülkenin enerji ihtiyacının neredeyse yarısını karşılayabileceğini ortaya koydu.

Diğer ülkelere benzer şekilde Çin, son on yılda güneş enerjisi fiyatlarının düştüğünü gördü ve bu düşüş 2011 ile 2018 yılları arasında maliyetin %63 oranında gerçekleşti. Düşen fiyatların sonucu olarak, güneş enerjisi kurulumu benzeri görülmemiş seviyelere yükseldi. Yazıldığı gibi, tüm dünyadaki yeni güneş enerjisi kapasitesinin üçte biri, kurulumun 2013’te Amerika Birleşik Devletleri’nin güneş kurulum kapasitesini ve ardından 2015’te Almanya’nın güneş kurulum kapasitesini aşan Çin’de devreye giriyor. Şimdi Çin’de 250 GW aktif kurulu güç bulunuyor. Çin’in 2060 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefleri olduğundan, muhtemelen bu trend devam edecek.

Bununla birlikte, Çin nüfusunun çoğu, ülkenin en iyi güneş kaynaklarının bulunduğu güneydoğu bölgesinde yaşıyor. Ülkenin bulutsuz güneşli günlerin bol olduğu kuzeybatı bölgelerinde yaşayan çok fazla insan yok, arz ve talep arasındaki bu coğrafi uyumsuzluk sıkıntı yaratıyor, çünkü Çin, önemli hacimde güneş gücünü çok uzak mesafelere aktaran güvenilir bir şebeke inşa etmenin mühendislik kabusuyla karşı karşıya. Kuzeybatıda bulunan güneş enerjisi santralleri, bu gücü ihtiyaç duyulan yere gönderme kapasitesi olmadığı için sık sık iflas etti.

Çin’in kömüre daha az güvenmesi hayat kurtarabilir

Bu nedenle araştırmacılar, Ars Technica’nın bir raporuna göre güneş performansını etkileyen faktörlerin büyük bir kısmını araştıran bir model oluşturdu. Model, ekonomiyi, değişen teknolojiyi, güneş kaynaklarını, günümüz güneş enerjisi çiftliği alanlarını değerlendirebilecek arazi kullanımını ve 2020’den 2060’a kadar Çin’in elektrik şebekesinin öngörülen durumunu dikkate alıyor.

Bu model, araştırmacıların “teknik potansiyel” olarak adlandırdığı şeyi ortaya koyuyor; bu, tüm erişilebilir alanların güneş enerjisi üretmek için kullanılması durumunda üretilebilecek güneş enerjisi miktarıdır. 2020’de Çin’in teknik potansiyeli 100 petawatt saatin biraz altındaydı veya tüm ülkenin elektrik talebinin kabaca 13 katıydı. Teknoloji ilerlemeye devam ettikçe, araştırmacılar teknik potansiyelin 2060 yılına kadar yaklaşık 150 PW-saat’e yükselebileceğini ve bunun Çin’in net sıfır emisyon elde etme hedefiyle örtüşeceğini düşünüyorlar. Özellikle rüzgâr türbinleri, piller ve güneş panelleri de dahil olmak üzere dünyadaki yenilenebilir enerji malzemelerinin çoğu Çin’den geldiğinden ve kömür güneşten daha az teşvik edilirken, Çin’in farklı kaynaklarını nasıl yöneteceği merak konusu. Ayrıca, kömüre daha az bağımlı olmaktan kaynaklanan azaltılmış kirlilik de bir başka kazanım olacak.Slider Altına