Çin’de güneş enerji panelleriyle döşeli yollar

26 Temmuz 2018 Dergi: Temmuz-Ağustos 2018

Çin’in Jinan kentinde, güneş enerji panelleriyle kaplı yollar son günlerde dünyanın ilgisini çekmekte. Yolu kaplayan plastik kaplı güneş panellerinin üreticisi olan Shandong Pavenergy adlı şirketin yöneticisi Li Wu, "Test bu yolda başarılı olursa, her koşula uygun olacak demektir" diyor. Bu yolların kullanımı artacak olursa, yenilenebilir enerji sektöründe yeni bir dönem başlayacak.
 
Bu deney Çin'in, hem parasal hem de stratejik açıdan gittikçe önem kazanan yenilenebilir enerji piyasasında inovasyon yapma ve  piyasaya hakim olma isteğinin son göstergesidir. Çin şimdiden dünyada satılan tüm güneş panellerinin dörtte üçünü satıyor. Rüzgar türbini üretim endüstrisi ise dünyanın en büyüklerinden.
Asfalt yerine modifiye edilmiş güneş panelleriyle döşenmiş yolun çekicilik potansiyeli çok net. Elektriği, tarlalara veya çöllere yerleştirilecek güneş panellerinden değil de otoyollardan ve caddelerden üretmek, başka amaca kullanılacak araziyi elde tutmak bakımından çok daha yararlı. Bu türden avantajlar, Çin gibi büyük nüfusa sahip ve enerji talebinin hızla arttığı bir ülkede daha da önemli. 
Kentlerin içinden geçen veya çevresinde bulunan yollarda üretilecek enerji hemen üretildiği yerin yakınında kullanılabilecektir. Bu, uzağa taşınan enerji iletiminde meydana gelen enerji kayıplarının asgari düzeyde kalmasını sağlayacaktır. Yol nasıl olsa bir ihtiyaç olduğundan, enerji üretimi için ayrıca toprak tahsisine de gerek kalmayacaktır. Öte yandan tüm yolların yüzeyi birkaç yılda bir yenilendiği düşünülürse, dayanıklı güneş paneli kullanıldığında yolların bakım gideri de azalacaktır.
Bu tür yollar sürücü alışkanlıklarını da farklılaştıracaktır. Yol yüzeyine yapışık elektrikle ısıtılan şeritler, düşecek karı da eritebilecek. Yine yol yüzeyine gömülmüş ışıklı şeritler de, sürücüleri çıkış, giriş, inşaat alanı vb. türden gerekliliklerle ilgili olarak uyarabilecektir.