Header

ÇEDBİK, paydaş olmak isteyen kurumları BUILD UPON2 projesine davet ediyor

24 Eylül 2019 Dergi: Eylül-Ekim 2019

Oslo’da gerçekleştirilen URBAN FUTURE Konferansı’nda, Dünya Yeşil Binalar Konseyi (WorldGBC) ve proje ortakları, Avrupa çapında şehirlerde binaların iyileştirilmesini hızlandıracak BUILD UPON2 projesini duyurdu. Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında 8 ülkenin yeşil bina konseyleri, Avrupa Bina Performans Enstitüsü (BPIE) ve Climate Alliance’ın ortak çalışmasıyla yürütülen Build Upon2 projesi, Mayıs 2019'da Oslo'da organize edilen URBAN FUTURE Konferansı’nda gerçekleştirilen lansman toplantısı ile başladı. Nisan 2021'de tamamlanacak Build Upon2 projesi daha önce 13 yeşil bina konseyinin ortak çalıştığı ve Mart 2017’de tamamlanan Build Upon projesinin devamı ve ikinci aşaması olarak ele alınacak. 
Konuya ilişkin olarak Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), projede paydaş olarak yer almak isteyen kuruluşlar için yayınladığı davet yazısında şu bilgilere yer verdi:
“Projede, Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) gereğince istenen, ulusal renovasyon stratejilerinin etkinliğini ve uygulanmasını güçlendirmek amaçlanmaktadır. Projenin genel amacı ise en az 10 şehrin bina stoklarını 2050'ye kadar karbonsuzlaştırma hedefini benimsemesi, bu konuda stratejilerinin geliştirilmesi ve bu şehirlerin taahhütte bulunmasını sağlamaktır. Projede, 8 Pilot Şehir arasında Türkiye’yi temsilen Eskişehir, pilot şehrimiz olarak belirlenmiştir. 2021’e kadar ÇEDBİK öncülüğünde gerçekleşecek olan etkinlikler sonucunda ulusal düzeyde renovasyon etki çerçevesi geliştirilecek ve çerçevenin uygulanması ve izlenmesi için metodolojiler geliştirilecektir. Çerçevenin test edilmesi ve çerçeveyi takip eden diğer şehirler için kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. Proje kapsamında daha önce hazırlanan paydaş haritaları güncellenecek, bir önceki proje çıktılarından faydalanılacaktır. Proje kapsamında geliştirilen çerçeve, ileride AB’nin EPBD’yi uygulamasında ve bina stoğunu karbonsuzlaştırmaya yönelik çaba harcayan, Başkanlar Sözleşmesi’ne imza atan şehirler ve özellikle ulusal yapı stratejilerinde rehberlik arayan hükümetler için bir model oluşturacaktır. ÇEDBİK olarak bu değerli projede bizim için özel bir yere sahip olan siz paydaşımızla iş birliği yapmak, bilgi paylaşımında bulunmak ve oluşturulacak ulusal paydaş haritasında sizlerin de yer almasını diliyoruz. Türkiye'de mevcut binaların enerji verimliliğine yönelik iyileştirilmesinde etkin rol almak ve “Herkes için, her yerde yeşil bina” düşüncesiyle yola çıktığımız bu projede yer almak için ÇEDBİK ile iletişime geçmeniz yeterlidir. Daha iyi bir gelecek için yeşil binaları her yerde görmek dileğiyle!”