Header Reklam
Header Reklam

Büyük Ölçekli Yenilenebilir Enerji Becerileri Ortaklığı Başlatıldı

10 Nisan 2023
Büyük Ölçekli Yenilenebilir Enerji Becerileri Ortaklığı Başlatıldı

Yenilenebilir enerji ticareti dernekleri ve temiz teknolojilerin kurucularının temsilcileri, Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle, yenilenebilir enerji endüstriyel ekosistemi için geniş ölçekli bir beceri ortaklığı kurdu.

AB'nin 2030 enerji ve iklim hedeflerine, 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmak amacıyla, yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretimi ve yönetimi için gerekli becerilerle iş gücünü daha nitelikli hale getirmeyi amaçlıyorlar. Ortaklık bunu, ilgili ulusal makamları, eğitim kurumlarını, özellikle mesleki eğitim ve öğretim kurumlarını ve eğitim platformlarını dahil ederek, beceri gelişimini ilerletmek için politika önerileri getirmek ve daha fazla kadını temiz enerjiyle ilgili işlere çekmek amacıyla, Avrupa'da kaliteli iş yaratma ve kariyer yolları sağlayarak yapacak.

Genel olarak, 2020'de AB yenilenebilir enerji sektöründe yaklaşık 1,3 milyon kişi istihdam edildi. Bu sayı, temiz enerji çözümlerinin hızla yaygınlaştırılmasının ardından daha da artacaktır. Tüm yenilenebilir enerji sektörlerini hesaba katarsak, REPowerEU hedeflerine ulaşmak, 2030 yılına kadar 3,5 milyondan fazla iş yaratılmasını gerektirecektir. Foto-voltaik güneş enerjisi sektöründe, sektör tahmini ayrıca 2030 yılına kadar 1 milyon işçiye ulaşacak ve yalnızca imalatta 66.000 kadar işe ihtiyaç duyulacaktır.

İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi, Thierry Breton: ”Tüm endüstriyel ekosistemlerde çalışanların yeniden beceri kazanması ve becerilerinin yükseltilmesi, çifte geçiş hedeflerimiz için çok önemlidir. Yenilenebilir enerji becerileri ortaklıkları, bağımlılıkları azaltırken büyüme ve istihdam yaratarak Net Sıfır Endüstri Yasası hedeflerine katkıda bulunacaktır.

İstihdam ve Sosyal Haklardan Sorumlu Komiser Nicolas Schmit: “Yenilenebilir enerji ekosisteminde yaratılan birçok iş için iyi eğitimli işçiler gereklidir ve bu nedenle karbon nötrlüğe başarılı bir geçiş için bir ön koşuldur.

Enerji Komiseri Kadri Simson: “Beceri Anlaşması kapsamındaki bu büyük ölçekli ortaklık, temiz enerjiye geçiş için ihtiyaç duyduğumuz yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük çapta konuşlandırılmasına yardımcı olacak. Ayrıca, tüm yenilenebilir enerji sektörlerinde milyonlarca istihdam yaratılmasını gerektiren yenilenebilir enerji için 2030 REPowerEU hedeflerine ulaşmamıza yardımcı olacak.

Diğer endüstriyel ekosistemlerdeki taahhütlerin ardından, bu 15. beceri ortaklığı, Avrupa Beceri Gündemi kapsamındaki amiral gemisi girişimi olan Beceriler için Anlaşma'nın somut bir uygulamasıdır. Yeşil Anlaşma Sanayi Planı, REPowerEU planı ve Avrupa Beceri Yılı'nın ardından yakın zamanda sunulan Net-Sıfır Sanayi Yasası'nda belirtilen hedeflerin temelini oluşturacaktır. Ayrıca, 2030 yılına kadar tüm yetişkinlerin en az %60'ının her yıl eğitime katılması şeklindeki AB ana hedefine de katkıda bulunmaktadır. Pakt'ın lansmanından bu yana, 1.000'den fazla kuruluş Avrupa'da 6 milyondan fazla kişiye yeniden beceri kazandırma sözü verdi.Slider Altına