Header Reklam
Header Reklam

Boğaziçi Üniversitesi, EERA Biyoenerji Platformu’na Tam Üye Olarak Kabul Edildi

10 Temmuz 2020
Boğaziçi Üniversitesi, EERA Biyoenerji Platformu’na Tam Üye Olarak Kabul Edildi

Boğaziçi Üniversitesi, enerji alanında Avrupa’nın en büyük araştırma topluluğu olan Avrupa Enerji Araştırma Birliği (EERA) Biyoenerji Platformu’na tam üye olarak kabul edildi. Biyokütle, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik alanlarında gerçekleştirdiği akademik çalışmalar ve Ar-Ge faaliyetleri neticesinde yapılan değerlendirmede platforma tam üye olma hakkı kazanan Boğaziçi Üniversitesi, biyoenerji alanında AB bünyesindeki bilimsel çalışmalara ve strateji geliştirilmesine katkı sunacak.

EERA Yürütme Kurulu toplantısında tam üyelik kabulü gerçekleşen Boğaziçi Üniversitesi’nde üyelik kapsamında üniversite temsilciliğini Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden Dr. Öğr. Üyesi Berat Haznedaroğlu üstleniyor. EERA-Biyoenerji Platformu’na Üniversite bünyesinde kimya, kimya mühendisliği, ekonomi bölümleri ve çevre bilimleri enstitüsünden öğretim üyeleri de destek veriyor.

Avrupa Birliği içinde daha verimli, ekonomik ve düşük karbon salımlı enerji teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik en büyük araştırma programını yürüten ve kâr amacı gütmeyen Avrupa Enerji Araştırma Birliği (EERA) 30 ülkede 250’den fazla üniversitenin katılımıyla AB’nin enerji alanındaki en büyük araştırma birliği olarak faaliyet gösteriyor. 

Avrupa’da enerji alanında üniversitelerin yanı sıra aktif araştırma kuruluşlarını bünyesinde toplayan bir oluşum olan Avrupa Enerji Araştırma Birliği (EERA), daha verimli ve daha az maliyetli düşük karbon enerji teknolojilerinin geliştirilmesi için çalışıyor. EERA, Avrupa Birliği’nin 2050 yılına kadar iklim-nötr bir topluluk olmasını hedefleyen Stratejik Enerji Teknolojileri Planı (SET-Plan) çerçevesinde faaliyetlerini yürütüyor. 

EERA’nın yürüttüğü 17 müşterek araştırma platformundan biri olan ve 2011 yılında kurulan EERA-Biyoenerji Platformu ise Avrupa Birliği biyoenerji çerçeve programı altında “Sürdürülebilir Biyokütle Üretimi”, “Termokimyasal İşlemler”, “Biyokimyasal İşlemler”, “Stabil Biyoenerji Sistemleri” ve “Sürdürülebilirlik-TeknoEkonomik Analizler-Kamuoyu Kabulü” olmak üzere toplam beş alt programda çalışmalar yapıyor. 

Aralarında Fransa’dan Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), İspanya’dan National Renewable Energy Centre-Biomass Department (CENER), Almanya’dan Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige (DBFZ), İtalya’dan Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), Hollanda’dan Wageningen University & Research (WUR) ve Finlandiya’dan Technical Research Centre of Finland (VTT) bulunduğu EERA-Biyoenerji Platformu 27 tam üye ve 17 asosiye ülkeden oluşuyor.

EERA-Biyoenerji Platformu’na üyelik neler kazandıracak?
TÜBİTAK’ın AB Çerçeve Programları (ÇP) çerçevesinde sunulan proje önerilerine dâhil olunmasında ve AB ÇP önceliklerinin belirlenmesinde etkili olan ağlara üyeliğin teşvik edilmesi amacıyla kamu kurum ve KOBİ’lere sağladığı yeni destek mekanizması çerçevesinde başvurusunu tamamlayan Boğaziçi Üniversitesi, özellikle biyoenerji alanında AB’nin yayımladığı Stratejik İnovasyon ve Araştırma Gündemi çalışmalarına doğrudan katkıda bulunabilecek, bunun yanında proje çağrılarının şekillendirildiği Çalışma Programı evraklarının hazırlanma aşamasında geri bildirim sağlayabilecek, yeni araştırma başlıkları önerebilecek. Ek olarak, EERA-Biyoenerji Platformu’nun çalışma alanlarına giren proje çağrı başlıklarında kendi alanlarında uzman üyeler ile birlikte Boğaziçi Üniversitesi’nin ortak veya koordinatör olarak kuvvetli konsorsiyumlara katılımı mümkün olacak.Slider Altına