Avustralya 15 Yıl İçinde %100 Yenilenebilir Enerjide Karar Kıldı

27 Eylül 2018 Dergi:

Avustralya, 2030'ların başlarında yenilenebilir enerji hedefine ulaşmaya, konut ve ticari sektörlerdeki mevcut yenilenebilir enerji çeşitliliğinin artmasını sağlamaya başladı.

Avustralya yenilenebilir enerji endüstrisi, 2019 yılının sonuna kadar 10 GW’nin üzerinde yeni güneş ve rüzgâr enerjisi tesis edecek ve bu oran korunursa, Avustralya 2025 yılında yenilenebilir enerji hedefinin %50'sine ulaşacak. Paris Anlaşması kapsamında küresel iklim değişikliğine istinaden karbon salınımı azaltma hedefi, 2015 yılında Avustralya'nın 2005 yılı seviyesinin %28'ine kadar karbon emisyonlarını azaltma taahhüdü oluşturuyordu.

Avustralya, hanelerde  ve endüstriyel alanda yenilenebilir enerji kaynaklarını o kadar iyi karşıladı ki, ülkenin elektrik arzında %100 yenilenebilir enerjiye ulaşması mümkün görünüyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi Enerji Değişim Enstitüsü'nün raporuna göre, sadece  fotovoltaik (PV), rüzgâr çiftlikleri ve çatı güneş PV'leri arasında bölünmüş haliyle mevcut yenilenebilir enerji dağıtım oranını sürdürmenin, 2025 yılına kadar ülkenin tüm emisyon salınımlarını azaltma hedefini karşılayacağını söylüyor.

Kaynak: https://smallcaps.com.auSlider Altına