Avrupa Parlamentosu Üyeleri Yenilenebilir Enerji Kullanımını Artırma Planlarını Destekledi

17 Eylül 2023 Dergi:

Geçen hafta AB Parlamentosu, Yeşil Anlaşma ve REPowerEU planları doğrultusunda yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasını artırma yönünde oy kullandı.

Avrupa Parlamentosu Üyeleri ve Konsey arasında halihazırda mutabakata varılan Yenilenebilir Enerji Direktifi'nin (RED) güncellenmesi, AB'nin nihai enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payını 2030 yılına kadar %42,5'e çıkarıyor. Üye devletler %45'e ulaşmak için çaba göstermeli.

Mevzuat aynı zamanda güneş panelleri veya rüzgâr türbinleri gibi yeni yenilenebilir enerji santrallerine izin verme veya mevcut olanları uyarlama prosedürlerini de hızlandıracak. Buna göre; ulusal yetkililerin, eğer "yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik alanlar" olarak adlandırılan bölgelerde bulunuyorsa, yeni yenilenebilir enerji kurulumlarını onaylaması 12 aydan uzun sürmemelidir. Bu alanların dışında sürecin 24 ayı geçmemesi gerekmektedir.

Taşımacılık sektöründe yenilenebilir enerji kullanımı, gelişmiş biyoyakıtların daha fazla kullanılması ve hidrojen gibi biyolojik olmayan yenilenebilir yakıtlar için daha iddialı bir kota kullanılması yoluyla sera gazı emisyonlarında 2030 yılına kadar %14,5'lik bir azalmaya yol açacaktır.

Avrupa Parlamentosu Üyeleri ayrıca üye devletlerin yenilikçi yenilenebilir enerji teknolojisi için yeni kurulan yenilenebilir enerji kapasitesinin en az %5'i oranında gösterge niteliğinde bir hedef belirlemesinin yanı sıra, sınır ötesi enerji projeleri için bağlayıcı bir çerçeve belirlemesini de güvence altına aldı. AB'nin sürdürülemez uygulamalara mali destek vermemesini sağlamak için biyokütle kullanımına ilişkin kriterlerin daha katı hale getirilmesi için baskı yapıldı. Biyokütle hasadı toprak kalitesi ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumsuz etkileri önleyecek şekilde yapılmalıdır.

Avrupa Parlamentosu üyesi Lider Markus Pieper (EPP, DE) şunları söyledi: "Daha fazla enerji bağımsızlığı ve CO2 azaltımı arayışımızda, yenilenebilir enerji hedeflerimizi yükselttik. Bu direktif, Brüksel'in bürokratik olmayan ve pragmatik olabileceğinin kanıtıdır. Kamu çıkarını ön planda tutarak onay sürecini hızlandırmalıyız. Odak noktamız rüzgâr enerjisi, fotovoltaik, hidroelektrik, jeotermal enerji ve gelgit akıntılarını kapsamaktadır. Odundan elde edilen biyokütle yenilenebilir enerji olarak sınıflandırılmaya devam edecektir. 'Pozitif sessizlik' ilkesi kapsamında yatırımlar onaylanmış sayılacaktır. Artık acilen bir AB elektrik piyasası tasarımına ve daha yeşil enerjiye dönüşüm için derhal hidrojene geçişe ihtiyacımız var".

Sonraki adımlar

Yasa, 120'ye karşı 470 oyla, 40 çekimser oy karşısında kabul edildi. Artık yasalaşabilmesi için Konsey tarafından resmi olarak onaylanması gerekecek.

Arka plan

Mevzuat revizyonu, mevcut iklim ve enerji mevzuatını, 2030 yılına kadar sera gazı (GHG) emisyonlarının minimum %55 azaltılması yönündeki yeni AB hedefini karşılayacak şekilde uyarlayan Fit-For-55' paketinden kaynaklanmaktadır (REDIII). Önerilen hedefler, Ukrayna'daki saldırganlığının ardından Avrupa'nın Rusya'dan yapılan fosil yakıt ithalatına bağımlılığını azaltmayı amaçlayan REpowerEU paketi kapsamında daha da yükseltildi. Bu yasa aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarının dağıtımına ilişkin onay prosedürünü kısaltmayı amaçlayan yeni önlemler de getiriyor.

Avrupa'nın Geleceği Konferansı

Parlamento bu raporu kabul ederek vatandaşların Avrupa'nın Geleceği Konferansı sonuçlarının 3(1), 3(3), 3(4), 3(5) ve 3(6) numaralı önerilerinde ifade edilen beklentilerine yanıt vermektedir. AB'nin yeşil geçişini özellikle şu yollarla hızlandırmayı hedefliyor: Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların artırılması; Enerji verimliliği projeleri ve temiz ve yenilenebilir enerji tedarikinin genişletilmesi yoluyla petrol ve gaz ithalatına bağımlılığın azaltılması; Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi mümkün kılmak için elektrik altyapısının kalitesinin ve ara bağlantılarının iyileştirilmesi; Yeşil hidrojenin verimli üretimi ve kullanımı gibi yenilenebilir enerji üretme teknolojilerine yatırım yapmak; Yeni çevre dostu enerji kaynaklarının ve depolama yöntemlerinin araştırılmasına yatırım yapmak.