Asya Pasifik için Yenilenebilir Enerji Pazarı Daha Erişilebilir Hale Gelecek

29 Kasım 2020 Dergi:

Wood Mackenzie'nin son raporu, Asya Pasifik'teki çoğu bölgede, 2030 yılına kadar kömüre kıyasla yenilenebilir enerji kaynakları için daha düşük seviyeli elektrik maliyetleri (LCOE) elde edilebileceğini gösteriyor.
Bölge genelinde, yenilenebilir enerjiye yapılan yeni yatırımların on yılın sonunda kömüre göre ortalama %23 daha düşük maliyetli olması bekleniyor. Şu anda, yenilenebilir enerjinin maliyeti, kömür enerjisine kıyasla ortalama olarak yaklaşık %16 daha fazla, ancak 2019'dan beri gazdan elde edilen enerjiden daha uygun fiyata geliyor.
Wood Mackenzie Kıdemli Analisti Rishab Shrestha şunları söylüyor: “Bugün Hindistan ve Avustralya, yeni inşa edilmiş kömür santrallerinden daha ucuza elektrik üretebilecek yenilenebilir enerji kaynakları için Asya Pasifik'teki yegane pazarlardır. Ancak, on yılın sonunda, bölgedeki neredeyse tüm pazarların, en düşük maliyetli fosil yakıta kıyasla indirimli yenilenebilir enerjiye sahip olmasını bekleyebiliriz. Asya Pasifik'te sübvansiyonsuz yenilenebilir enerjilerin hızlı büyümesi için ortam hazır."
2030 yılına kadar, Hindistan ve Avustralya'daki yenilenebilir enerjinin yeni inşa edilmiş kömüre göre Hindisten’da %56 ve Avustralya’da %47 daha ucuz olması bekleniyor.
Hindistan, düşük inşaat ve işçilik maliyetleri ve iyi yenilenebilir kaynaklar nedeniyle yenilenebilir kaynaklar konusunda maliyet lideridir. Devasa yenilenebilir enerji piyasası potansiyeli, birçok yatırımcıyı çekerek yoğun rekabete ve maliyet düşüşlerine yol açtı.
Avustralya ve Çin benzer güneş enerjisi maliyetlerine sahipken, Avustralya’daki pazar daha iyi güneş ışığına sahip, Çin pazarı da sermaye harcamaları daha uygun fiyata sahip. Ancak, Çin'deki düşük kömür LCOE'si nedeniyle, yenilenebilir enerji fiyatı nispeten yüksek olmaya devam ediyor.
Shrestha şunları söylüyor: “Yenilenebilir enerji kaynaklarının LCOE'sinin önümüzdeki yıl kömürden daha ucuz olmasını beklediğimiz için Çin'de rüzgârlar değişecek. Bu on yıl içinde, yeni rüzgâr ve güneş santrallerinin seviyelendirilmiş enerji maliyetlerinin fosil yakıtlarınkinin altına düşmesi ve ayrıca bir karbon fiyatı göz önünde bulundurulduğunda Çin genelinde fosil yakıtlara göre yenilenebilir enerji fiyat indiriminin %40'a çıkacağını söyleyebiliriz.”
Diğer üç pazar - Güney Kore, Tayland ve Vietnam - 2021'de kömüre kıyasla daha düşük yenilenebilir enerji maliyeti ile Çin'e katılacak.
Wood Mackenzie, mütevazı bir karbon fiyatının Asya Pasifik'teki kömür ve gazın enerji maliyetini etkilemesini bekliyor. Bölgede, karbon fiyatları bugün kömür ve gaz için enerji maliyetlerini %4'ten fazla artırıyor ve 2030'da ikiye katlanarak %8'e çıkabilir.
30 ABD $/ton karbon fiyatının dahil edilmesi, yeni inşa edilecek güneş (kamu hizmeti- PV) ve rüzgâr (kara rüzgârı) santral maliyetlerinin, orijinal zaman çizelgesinden beş yıl önce, sırasıyla 2023 (güneş) ve 2030 (rüzgâr) itibariyle kömürden daha düşük olmasını hızlandıracaktır.
Kuzeydoğu Asya’nın yenilenebilir enerji maliyet ortalamaları şu anda %25 civarında. 2020'deki en pahalı yenilenebilir enerji maliyeti ülkesi olan Japonya, 2030 yılına kadar fosil yakıtlara karşı %1 yenilenebilir enerji maliyet indirimi bekleyebilir. Piyasanın yüksek maliyetleri, büyük ölçüde daha yüksek işçilik maliyetleri, çevresel izin maliyetleri, arazi kısıtlamaları ve yenilenebilir kaynakların daha az bulunabilirliğinden kaynaklanıyor. Güney Kore ve Tayvan, on yılın sonunda yenilenebilir enerji maliyetlerinin fosil yakıt enerji maliyetlerinden yaklaşık %30 daha ucuz olacağını görebilecek.
Güneydoğu Asya, 2020'deki daha düşük kömür enerji maliyeti nedeniyle %30 daha yüksek bir yenilenebilir enerji maliyetine sahip. Vietnam'ın bölgeye liderlik etmesi bekleniyor, çünkü şebeke PV gücü önümüzdeki yılın başlarında kömür enerjisinden daha ucuza gelecek.
Shrestha şunları söylüyor: “Düşük yenilenebilir enerji maliyetlerine rağmen, hükümet politikası gelecekte yatırımcıları çekmek, şebeke güvenilirliğini ve iletim alanındaki iyileştirmeleri yönetmek ve yenilenebilir enerjilerin kesintililiğini yönetmek için pil depolamayı teşvik etmek hala kritik öneme sahip. Güneş+depolama ve rüzgâr+depolama projeleri için enerji maliyeti tahminlerimiz, sırasıyla 2026 ve 2032'de gazla rekabet etmeye başlayabileceklerini gösteriyor. Ancak bu teknolojilerin kömürle rekabet etmesi çok daha uzun sürecektir."Slider Altına