Apple Tedarikçileriyle Birlikte Yenilenebilir Enerjiye Hız Veriyor

04 Nisan 2021 Dergi:

Yeni bir enerji depolama projesi Apple’ın 2030 yılına kadar tedarik zincirinde ve ürünlerinde karbon nötr olma çabalarının sıradaki adımını oluşturuyor.

Apple, planlanmış 8 gigawatt kapasiteli temiz enerji kurulu gücünün devreye girmesiyle dünya genelindeki 110’dan fazla imalatçı iş ortağının Apple için yaptıkları üretimlerinde yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçmekte olduğunu duyurdu. Bu süreç tamamlandığında, yılda 15 milyon tondan fazla CO2 emisyonu önlenmiş olacak. Bu rakam ise her yıl yollardan 3,4 milyon aracın eksilmesine eşit. Apple ayrıca, üretim emisyonlarını azaltmak amacıyla doğrudan yenilenebilir enerji projelerine doğrudan ve yenilenebilir enerji altyapısı için geliştirdiği yeni çözümlerin öncü bir örneği olarak California’da büyük bir enerji depolama projesine yatırım yapıyor.

“Tedarikçilerimizin 2030’a kadar karbon nötr olmalarına yardımcı olmaya kesin bir şekilde kararlıyız ve bize katılan şirketlerin ABD, Almanya, Çin, Fransa ve Hindistan gibi çok sayıda ülkede ve farklı sektörlerde olması bizi heyecanlandırıyor,” diyen Apple’ın Çevre, Politikalar ve Sosyal Girişimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lisa Jackson sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce benzerini görmediğiniz bir yılda, Apple çevresel hedeflerimizi gerçekleştirmek ve yaptığımız her şeyin insanların yaşamlarını daha iyi hale getiren bir güç olmasını sağlamak için iş arkadaşlarımızdan, şirketlerden ve savunucularımızdan oluşan küresel bir ağla birlikte ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen topluluklarla yan yana çalışmaya devam etti.”

Şirket geçen Temmuz ayında 2030 yılına kadar tüm işleri, üretim tedarik zinciri ve ürün yaşam döngüsü genelinde karbon nötr olmayı planladığını duyurdu. Bu duyurudan bu yana, Apple yenilenebilir enerjiye geçen tedarikçilerinin sayısını ciddi oranda çoğalttı. Tüm dünyadaki kurumsal operasyonlarında şimdiden karbon nötr olan Apple’ın bu yeni taahhüdü, 2030 yılına gelindiğinde satılan her bir Apple aygıtının iklim üzerinde net sıfır etkiye sahip olacağı anlamına geliyor. Şirket kısa bir süre önce tüm dünyada çevresel projeleri desteklemek için Yeşil Tahvillere yatırdığı 4,7 milyar ABD dolarıyla ilgili yeni detaylar paylaştı.

Tedarikçilerin taahhütleri ve küresel enerji projeleri

Apple, tedarikçilerinin kendi yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmalarına ve dünyanın dört bir yanındaki toplulukların yeni temiz enerji sağlamalarına yardımcı olmak için sürekli olarak yeni araçlar geliştiriyor. Avrupa’da DSM Engineering Materials’ın rüzgar enerjisi satın alma sözleşmesi Hollanda elektrik şebekesine yeni temiz enerji kazandırırken STMicroelectronics’in üstünde güneş enerjisi santrali bulunan otoparkı bölgesel enerji üretimini destekliyor. Beş yıl önce Apple’ın Tedarikçi Temiz Enerji Programı’na katılan Solway gibi şirketler yenilenebilir enerji kullanımlarını şimdi operasyonlarının daha büyük bir bölümüne yayıyorlar. ABD’de bu programa kısa bir süre önce Alpha and Omega Semiconductor, Marian, The Chemours Company ve Trinseo da katılmayı kabul etti. Çin’de ise, Apple’ın programına Temmuz 2020’den 15 tedarikçi katıldı. 

Kendi yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş deneyimini tedarikçileriyle paylaşan Apple, tedarikçilerini yenilenebilir enerjiye geçişleri konusunda yönlendirmek için onlara ülkelerine özel kaynaklar ve eğitim materyalleri sağlıyor. Apple, tedarikçilerine alanın önde gelen uzmanları aracılığıyla ileri seviye ve özelleştirilmiş eğitimler de sunuyor. Şirket, tedarikçilerinin yerel fırsatları hakkında bilgi edinmek için katılabilecekleri yenilenebilir enerji sektörü birliklerinin oluşturulmasını ve büyümesini de destekliyor. 

Şirketin faaliyet gösterdiği pek çok pazarda tedarikçiler temiz enerjiye erişebilmek için sınırlı sayıda seçeneğe sahip. Apple bu engeli ortadan kaldırmak için, tedarikçileriyle birlikte Çin’de toplam bir gigawatt’ın üzerinde bir kapasiteye sahip temiz enerji projelerine yatırım yapmasını sağlayan Çin Temiz Enerji Fonu’nu oluşturdu. Apple, tedarikçilerini tüm dünyada bu tür modellerin geliştirilmesine bağlı olarak yenilenebilir enerjiyi doğrudan proje geliştiricilerinden ve hizmet şirketlerinden satın alma fırsatlarıyla da buluşturuyor.

Apple’ın tedarikçilerle birlikte yaptığı çalışmalar gelecekte Apple’ın yenilenebilir enerji konusundaki çabalarının bir sonraki adımından, yani yenilenebilir tesisler için depolama çözümlerine yapılan yatırımlardan elde edilen derslerin paylaşılmasını da içerecek.

Enerji depolama ve 2030 hedefinde ilerleme

Apple ülkedeki en büyük pil projelerinden birini inşa ediyor; bir günde 7.000’in üzerinde eve güç sağlamaya yetecek 240 megawatt saat enerji depolama kapasitesine sahip, şebeke ölçeğinde en büyük enerji depolama projesi olan sektör lideri California Flats. Bu proje, şirketin California’daki tüm yenilenebilir enerjisini sağlayan 130 megawatt kapasiteli güneş enerjisi tarlasının gün içinde ürettiği fazla enerjiyi depolayıp en çok ihtiyaç duyulduğu zamanlarda kullanıma sunarak sistemi destekliyor.

Rüzgar ve güneş enerjisi dünyanın pek çok yerinde en uygun maliyetli yeni elektrik kaynaklarını oluşturuyor ancak bu teknolojilerin kesintili yapısı geniş ölçüde kabul edilmesinin önünde hep bir engel oldu. Bu kesintili üretim sorunu, üretilen enerjiyi ihtiyaç duyulana kadar tutan enerji depolama teknolojisiyle çözülebilir. Apple, Santa Clara Valley’de ve Apple Park’ın mikro şebekesi aracılığıyla dağıtılmış depolama sistemini geliştirdiği gibi, California’da şehir şebekesi ölçeğinde bir depolama tesisine ve yeni enerji depolama teknolojilerine yatırım yapıyor.

Genel olarak, Apple’ın net geliri arttığı halde karbon ayak izinde sürekli bir düşüş gözlendi. Şirket karbon ayak izini yüzde 40 oranında azaltarak 2030 hedefine doğru istikrarlı bir şekilde ilerledi ve düşük karbonlu malzemeler kullanma, enerji verimliliğini artırma ve temiz enerjiye geçme girişimleri sayesinde 15 milyon metrik tondan fazla emisyonun önüne geçti.Slider Altına