Almanya’nın Kömür Anlaşmasının Enerji Sektörü için Önemi

28 Ağustos 2019 Dergi: Eylül-Ekim 2019

Enerji sektöründe kömürün payının azaltılması için önerilen yol haritası enerji sektörünü, elektrik fiyatlarını ve emisyon hedeflerine ulaşmayı nasıl etkileyecek? Agora Energiewende, Almanya Kömür Komisyonu’nun politika önerilerini değerlendirdi.
Agora Energiewende adına gerçekleştirilen analiz; Almanya'da yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasıyla birlikte, kömürden üretilen elektrik üretiminin aşamalı olarak devre dışı bırakılmasının elektrik fiyatları üzerindeki çok az etkisine işaret ediyor. Almanya Kömür Komisyonu, 2030 yılında bir kilovat saatlik elektrik üretiminin bugünkü maliyetinden yalnızca yüzde bir artış göstereceğini öngörüyor. 2030 öngörüsü, yenilenebilir enerji kaynaklarının yüzde 65'e yükseleceğini ve mevcut kömür üretiminin üçte iki oranında azalacağını varsayıyor. Komisyonun 2019 yılının başlarında kabul ettiği kömür anlaşması, yüksek tüketimi olan sanayiler için elektrik fiyatlarının da rekabetçi kalacağını temin ediyor.
Analiz iki senaryoyu karşılaştırıyor. Bunlardan ilki, kömürden üretilen elektriğin Alman Kömür Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda azaltıldığı senaryo; diğeri ise kömür üretiminin sonlandırılmadığı ve yenilenebilir enerjide ek kapasite artışının gerçekleşmediği yani üretimin şimdiki haliyle seyrettiği senaryo.
Kömür üretiminin sonlandırıldığı senaryoya göre analiz, hane halkı tüketicilerinin 2030 yılında bugüne göre kilovat-saat başına sadece 0,4 Euro sent fazla ödeyeceklerini gösteriyor. Altyapının genişletilmesi ve modernizasyonu için elektrik bedelinin bir kısmı olarak tahsil edilen şebeke kullanım ücretleri, elektrik maliyetlerinin en büyük bölümünü oluşturmaya devam ediyor. 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artması sebebiyle, işlerin bugünkü haliyle seyrettiği senaryoya göre toptan satış fiyatlarının kilovat saat başına yaklaşık 0,5 Euro sent düşeceği öngörülüyor. Bu sebeple, enerji kullanımının yoğun olduğu sanayilerin Kömür Anlaşması’nın avantajlarından yararlanmaya başladığı söylenebilir. Agora Energiewende'nin direktörü Patrick Graichen’e göre yenilenebilir enerji kaynaklarındaki hızlı büyüme enerji yoğun sanayileri yüksek elektrik fiyatlarından koruyacak. Ancak, bu endüstrilerin yeşil üretimden daha fazla yararlanması için, yenilenebilir kaynakların kullanımının artırılmasını finanse etmek için kullanılan bir vergi olan EEG-Umlage’den muaf tutulmaları gerekiyor.
 Almanya tükettiğinden daha fazla elektrik üretmeye devam edecek
Çalışma, yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payının yüzde 65'e ulaştığı durumda bile, Almanya’nın net elektrik ihracatçısı konumunu devam ettireceğini öngörüyor. Nükleer enerjinin aşamalı olarak devre dışı bırakılmasıyla birlikte, yıllık ihracat hacminin 2023 yılında 50 teravat saat seviyesinden 5 teravat saate gerilemesi, 2030’da ise 25 teravat saate ulaşması öngörülüyor. Bu aşamada toplam ulusal elektrik üretimi yaklaşık 11 teravat saat artışla 630 teravat saate çıkmış olacak. Graichen, “Bu nedenle kömürden elektrik üretiminin sona ermesiyle bile, Almanya yurtiçinde tüketilenden daha fazla elektrik üretmeye devam edecektir.” diyor. Uzun vadede Almanya’nın ucuz yenilenebilir elektrik üretim modeli, diğer Avrupa ülkelerinde de geleneksel elektrik üretiminin yerini alacaktır.
Agora Energiewende aynı zamanda, Kömür Komisyonu tarafından yayımlanan 300 sayfalık raporun ayrıntılı bir analizini yaparak ana bulguları değerlendirdi. Graichen, “Kömür Anlaşması, 2038 yılını kömüre dayalı elektrik üretiminin aşamalı olarak devre dışı bırakılmasının tamamlanacağı yıl olarak tanımlıyor; ancak her üç yılda bir tekrarlanan ve ek önlemlerin alınmasına olanak sağlayan incelemeler sayesinde kömürün devre dışı bırakılması daha erken olabilir” dedi. “Kömür madenciliğine dayalı bölgelerin ekonomik adaptasyonuna yönelik olarak komisyon, kömür sektöründe çalışan kimsenin mağdur bırakılmaması için federal bütçeden 2 milyar Euro ayrılmasını da içeren yapısal değişiklikler yapılmasını önerdi. Bu Kömür Anlaşması’nın değerini daha da artırıyor. Hükümet komisyonunun tavsiyelerini üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan uygulamalıdır” dedi.

 41 gigavat kömürden 17 gigavata


Komisyon tarafından kömürün aşamalı olarak devre dışı bırakılması için önerilen yol haritasına göre, Almanya 2030 yılında günümüzdeki 41 gigavat kömür kurulu gücünün yerine 17 gigavat kömür kurulu gücüne sahip olacak. Bu düşüş, enerji sektörünün yıllık karbon salımlarını yüzde 60 oranında (319 milyon tondan 182 milyon tona) düşürecek. Böylece Almanya'nın enerji sektörü için 2030 karbon azaltım hedefine ulaşmasını sağlayacak. Ancak bunun gerçekleşebilmesi, komisyonun önerilerinin bir an önce yasalaşmasına bağlı.
 Slider Altına