Header Reklam
Header Reklam

Almanya'da Yarım Milyondan Fazla Yeni Güneş Enerjisi Depolama Sistemi Kuruldu

24 Nisan 2024
Almanya'da Yarım Milyondan Fazla Yeni Güneş Enerjisi Depolama Sistemi Kuruldu

Alman Güneş Enerjisi Birliği (BSW) tarafından 2022 yılında kaydedilen rakamlar (214.000 yeni konut depolama sistemi, 3.900 yeni ticari depolama sistemi ve yaklaşık 6,7 gigawatt saat kurulu depolama kapasitesi-GWh), 2023'te fazlasıyla aşıldı. Yeni kurulan güneş enerjisi depolama sistemlerinin sayısı 2023 yılında artmaya devam etti.

Almanya’da geçtiğimiz yıl yarım milyondan fazla yeni güneş enerjisi depolama sistemi kuruldu ve böylece toplam güneş pili sayısı bir milyonun üzerine, kullanılabilir depolama kapasitesi ise 12 GWh'ye çıktı.

Teorik olarak bu miktar, yaklaşık iki kişilik 1,5 milyon hanenin ortalama günlük elektrik tüketimini karşılamaya yeterli olacak.

SolarPower Europe tarafından yapılan son pazar araştırmasına göre, 1 MWh'den fazla güce sahip büyük akü depolama sistemlerine yönelik Alman pazarı da 2023'te önemli bir büyüme kaydetti: 2022'de, tüm yıl boyunca 50 büyük ölçekli akü depolama sistemi kuruldu, 2023'te, bu sayıya Temmuz ayında zaten ulaşılmıştı.

Elektrik Depolama Stratejisi bazı sorunları çözümsüz bırakıyor

BSW CEO'su Carsten Körnig'e göre, yeni güneş enerjisi kurulumları satın alırken depolama sistemlerini de dahil etmek norm haline geliyor. Almanya Ekonomik İşler ve İklim Eylemi Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Aralık ayında yayınlanan pil depolama stratejisiyle ilgili olarak Körnig, "hükümetin elektrik sistemi için pil depolama fırsatlarını ve potansiyelini hafife almaya devam ettiği" gerçeğini eleştiriyor ve “Piyasadaki engeller, bu sistemlerin yayılmalarını yavaşlatıyor” diyor.

Körnig'e göre strateji belgesi temel stratejik sorulara cevap vermekte başarısız oluyor. Körnig, ayrıca, Alman Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı'nın (BMBF), pillerle ilgili uygulama araştırmalarının büyük bir kısmı için federal bütçeden devlet fonunu kesme planlarını da kınadı.

Elektrik depolama sistemleri – elektrik sisteminin dördüncü ayağı

BSW, pil depolama sistemlerinin, elektrik sisteminin dördüncü ayağı olarak ele alınması gerektiğini ve diğer ayakları (üretim, elektrik şebekesi ve elektrik tüketimi) tamamlayacak şekilde ele alınması gerektiğini, çünkü yalnızca bu sistemlerin fazla elektriği depolayıp gerektiğinde şebekeye geri besleyebileceğini savunuyor. Bu, giderek daha fazla rüzgâr ve güneş enerjisiyle beslenen şebekelerin esnekliğini artırıyor.

Depolama sistemleri aynı zamanda güç şebekesini aşırı yüklenmeye karşı koruyabilir ve şebeke stabilitesi ile güvenilirliği için yük kontrolü veya besleme yönetimi gibi ek hizmetler sağlayabilir.

BSW, akıllı bir depolama stratejisinin, güneş enerjisi depolama sistemlerini kullanarak ve şebekenin kullanım saatlerini artırarak mevcut şebeke kapasitesini daha verimli kullanması gerektiğine inanıyor. Bu, merkezi olmayan üreticiler ve ısı pompaları ile elektrikli arabalar gibi diğer tüketiciler için bağlantı kapasitesini artıracak.

Körnig, "Pil depolamanın hızlı bir şekilde devreye alınması, şebekenin genişletilmesine olan talebi azaltırken, şebekenin yenilenebilir enerji kaynaklarına uyum sağlayacak şekilde gerekli ve zaman alıcı dönüşümü için bize biraz zaman kazandırabilir" diyor.

Elektrik depolama sistemlerinde 25 kat artış gerekiyor

Ancak bu faydalar Elektrik Depolama Stratejisi taslağına yansıtılmamış. BSW'ye göre, enerji uzmanlarının gerekli gördüğü pil depolama kapasitesinde 2025 yılına kadar 25 kat artış sağlamak için enerji mevzuatının iyileştirilmesi ve yeterli araştırma fonlarının sağlanması gerekiyor.

Hükümetin Elektrik Depolama Stratejisi aynı zamanda depolama sistemlerinin sistem entegrasyonuna ilişkin yoğun bir tartışma için katalizör görevi görmelidir. Körnig, hem güneş enerjisi hem de depolama endüstrilerinin güneş enerjisi altyapısını ve ihtiyaç duyulan depolama teknolojisini kullanabilecek konumda olduğunu vurguluyor.

Güneş enerjisi depolama sistemleri için eşit yasal öncelik

Körnig'in revize edilmiş elektrik depolama stratejisine ilişkin bir takım talepleri var: “Yasal çerçeve, depolama sistemlerinin teknik esnekliklerini şebekenin yararına kullanmalarına izin verecek kadar esnek değil. Depolama sistemlerinin faydalı olması için muafiyetlerin getirilmesi gereken bir sistemden, pil depolama sistemlerine yenilenebilir enerji sistemleriyle aynı önceliği veren yasal bir çerçeveye doğru bir paradigma değişikliğine ihtiyacımız var.

Giderek daha fazla yatırımcının PV sistemi satın alımlarına akü depolama sistemleri eklemesi gibi, yasa koyucuların, Alman hükümetinin ve Alman Federal Ağ Ajansının da depolama sistemlerini düzenleyici eylemleri çerçevesine dahil etmesi gerekecek.”

* Bu ve diğer “trend makaleleri”, The smarter E Europe'un web sitesinde bulunabilir.Slider Altına