Ali Aydın: “Başta Rüzgâr Olmak Üzere Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Gelecek Yıllarda Önemi Daha da Artacak”

18 Ocak 2023 Dergi:

2022 yılında global ölçekte yaşanan enerji krizi, başta rüzgâr enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerjiler için benzeri görülmemiş bir ivmeyi tetikledi. Net sıfır hedeflerine ulaşabilmenin ön koşulu olarak görülen rüzgâr enerjisinden elektrik üretimi, küresel ısınma ve hava kirliliği karşısında kritik bir rol oynuyor. Öyle ki Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi’nin (GWEC) yayınladığı raporda, toplam küresel rüzgar enerjisi kapasitesinin 837 GW’a ulaştığı ve dünyanın yılda 1,2 milyar tondan fazla CO2’den kaçınmasına yardımcı olduğu paylaşılıyor. Gelecek dönemlerde dünyanın daha rahat bir nefes alabilmesi için rüzgâr enerjisine yapılacak olan yatırımların büyük önem taşıdığını vurgulayan Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, enerji geçişinin başrolü olan rüzgârın 2022 özetini aktarıyor.

Rüzgâr Rahat Bir Nefes Aldıracak

Küresel rüzgâr endüstrisi 2020 yılındaki rekor büyümenin sadece yüzde 1,8 gerisinde, küresel olarak eklenen yaklaşık 94 GW kapasite ile en iyi ikinci yılını geçirdi. Rüzgârın, temiz ve sürdürülebilir çevre şartları için daha fazla önemsenmesi gerektiğini vurgulayan yurtiçi ve yurt dışındaki rüzgâr enerjisi santrallerine geniş yelpazede servis hizmetleri sunan Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, başta rüzgâr olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının gelecek yıllarda öneminin daha da artacağını belirtiyor.

Rüzgârın 2022 Özeti

1. Rüzgâr ihalesi faaliyetleri arttı. Rüzgâr ihalesi faaliyetleri, geçtiğimiz yıllara göre %153 daha yükseldi. Dünya çapında 88 GW'tan fazla yeni rüzgâr kapasitesi ile bu sene rüzgârın yıldızı parladı.

 2. Küresel rüzgâr endüstrisinin pazar görünümü olumlu seyretti. Net sıfır taahhüdünün küresel ivme kazandığı bir yılın ardından, enerji güvenliğinin sağlanması için yenilenen aciliyetle birleştiğinde, küresel rüzgâr endüstrisi için pazar görünümü daha da olumlu durmakta. Mevcut politikalar kapsamında önümüzdeki beş yıl içinde 557 GW yeni kapasitenin eklenmesi bekleniyor. Bu, 2026 yılına kadar her yıl 110 GW'tan fazla yeni kurulum anlamına geliyor.

3. Kara rüzgârı kurulum oranı ABD ve Çin dışında yükseldi. Avrupa, Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu, yeni kara türbini kurulumu için rekor yıllar geçirdi ancak toplam kara rüzgâr kurulumları bir önceki yıla göre %18 daha düşüktü. Düşüşün başlıca nedeni, dünyanın en büyük iki rüzgâr enerjisi pazarı olan Çin ve ABD'deki kara rüzgârı büyümesinin yavaşlamasıydı.

4. Offshore rüzgâra yönelim gözlemlendi. Geçen yıl 21,1 GW olan offshore rüzgâr kapasitesi, bu yıl üç kat daha fazla artış gösterdi. Çin, dünya çapındaki offshore rüzgâr kapasitesinin %80'ini oluşturdu ve kümülatif offshore rüzgâr kurulumlarını 27,7 GW'a çıkardı.