ABD Enerji Bakanlığı ve American Turkish Council İstanbul'da 'Enerji Verimliliği Konferansı' düzenledi

02 Ağustos 2010 Dergi: Temmuz-Ağustos 2010

Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı (DOE) ile American Turkish Council (ATC) işbirliğinde, DEİK/ Türk-Amerikan İş Konseyi'nin (TAİK) destekleri ile düzenlenen "Enerji Verimliliği Konferansı", T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ABD'nin Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerjiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Cathy Zoi, Bulgaristan Enerji Bakanı Traycho Traikov, Makedonya Ekonomi Bakanı Fatmir Besimi, Hırvatistan Ekonomi Bakanı Djuro Popijac ve Gürcistan Enerji Bakan Yardımcısı Mariam Valishvili'nin katılımlarıyla, 3-4 Haziran 2010 tarihlerinde İstanbul Hilton Hotel'de gerçekleştirildi. 

"Enerji Verimliliği" temalı konferansta Güneydoğu Avrupa ve Kafkas ülkelerinde enerji verimliliğine ilişkin teknolojik gelişmeler ve yatırımlar konuları ele alınarak bu alanda faalliyet gösteren kamu ve özel kurumların çalışmalarına, devlet politikalarına ve geliştirilen stratejilere geniş yer verildi. 

Açılış konuşmaları, sırasıyla ABD'nin Türkiye Başkonsolosu Sharon Wiener, ABD Enerji Bakanı Yardımcısı Cathyh Zoi ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından yapılan konferansta ayrıca GE'nin Bölgesel Strateji ve Pazarlama Direktörü Tassos Vlassopoulos ile Romanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Stratejik İlişkiler Temsilcisi Büyükelçi Mihnea Constantinescu da özel konuşmacı olarak yer aldılar. 

ABD Başkonsolosu Wiener, İstanbul'un Doğu ve Batı'yı birleştiren stratejik konumu dolayısıyla enerji alanındaki önemine vurgu yaparken Obama hükümetinin de diğer dünya liderleri gibi yenilenebilir enerji odaklı bir ekonomi politikası izleme konusundaki kararlılığını belirtti. 

Konferansın, Güneydoğu Avrupa ve Kafkas ülkelerindeki enerji verimliliğine ilişkin girişimlerin bölgedeki etkisini ele alması bakımından önemine değinen ABD Enerji Bakan Yardımcısı Zoi, Obama hükümetinin bir yıl içerisinde, önceki hükümetlerin on yılda yaptıklarından daha fazla enerji konulu girişimlerden bulunduğunu ve enerji verimliliği konusunun, fırsatların tespit edilerek sektörlerin öncelik sırasına göre belirlenmesi, hukuki çerçevenin genişletilmesi, gerekli donanıma sahip işgücünün oluşturulması, elde edilen verilerin duyurulması ve araştırma projelerinin geliştirilmesi şeklinde ele alındığını açıkladı. 

Enerji Bakanı Yıldız ise, izlenen 'enerji' politikaları dünya gündemine göre değişiklik gösterse de "enerji verimliliği" politikalarının değişmez olduğunu vurguladı. Yıldız, hedeflerinin Türkiye'de varolan yenilenebilir enerji kullanımını 2020 yılına kadar % 30'a çıkararak minimum % 20 tasarruf elde etmek olduğunu, bu anlamda enerji güvenliği ve enerji hizmetlerinin sağlamlaştırılmasının önem kazandığını belirtti. 

Makedonya Ekonomi Bakanı Besimi, son on yıl içinde enerji verimliliğinin ülke gündemine alındığını ve bu çerçevede, önceliklerinin enerji güvenliğinin geliştirilmesi olduğunu kaydetti. 

Hırvatistan Ekonomi Bakanı Popijac ise ülke olarak hedeflerinin, çevre dostu ancak aynı zamanda verimli ve ekonomik enerji hizmetleri sunmak olduğunu belirtti.  Bu doğrultuda, 2009 Ekim ayında Parlamento'nun enerji verimliliği hususunda ülke stratejisini belirlemek üzere biraraya geldiğini ve birtakım Avrupa Birliği (AB) destekli projelerin yürütülmekte olduğu aktardı. 

Bulgaristan Enerji Bakanı Traychov da, imkanlar ölçüsünde AB merkezli bir enerji üretim ve tüketim politikası uygulamanın faydalı olacağını ve geçmişte, ucuz elektrik maliyetine bağlı olarak halkın müsrifçe tükettiği elektrik enerjisinin, daha yüksek ücretlendirilmesiyle artık daha tasarruflu kullanıldığını bildirdi.  Ayrıca, enerji tasarruflu elektrikli taşıtların da önümüzdeki dönemde kullanım denemelerine başlanacağını kaydetti. 

Gürcistan Enerji Bakan Yardımcısı Valishvili, ülkelerinin elektrik ihraç eden ülkeden ithal eden ülke konumuna geçtiğini ve bu anlamda gündemlerindeki önceliğin, AB doğrultusunda bir enerji politikası izleyerek kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmak ve yeniden enerji üreten bir toplum konumuna geçmek olduğunu belirtti. 

Uluslararası Enerji Kurumu (IEA) Başkanı Büyükelçi Richard Jones ise enerji verimliliği sağlandığı takdirde kazanımların yapılan yatırım harcamalarından çok daha fazla olacağını, bunun için de hükümetlerin ortak stratejiler geliştirmeleri gerektiğini dile getirdi. 

Enerji alanındaki çalışmalarıyla adını duyuran ve sivil toplum örgütü REEP'in Başkanı Marianne Osterkorn da enerji talebindeki en önemli artışın gelişmekte olan piyasalardan Çin ve Hindistan'da yaşandığını, her iki ülkenin de enerji verimliliğini, rekabet kapasitelerini artımada ve enerji güvenliklerini sağlamada önemli bir araç olarak gördüklerini aktardı. 

Açılış konuşmasının ardından katılımcı bakanlar, enerji verimliliği alanında ülkelerinde izlenen hükümet politikaları, stratejiler ve girişimleri paylaştılar.  ABD, Avrupa Birliği, Güneydoğu Avrupa ve Kafkas ülkelerinden enerji teknolojisi konusunda uzman üst düzey yönetici ve devlet gönüllülerini biraraya getiren sözkonusu konferans iki gün sürdü.  Uzmanlar, enerji verimliliğini geliştirmede, bölgesel ve hükümetlerarası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.   Güneydoğu Avrupa ve Kafkas ülkelerinde yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji alanında kaydedilen teknolojik gelişmeler ve yatırımlar konuları ele alındı ve bu alanda faaliyet gösteren firmalar, halihazırdaki enerji tesislerini iyileştirme, enerji tüketiminin maliyetini azaltma ve enerji güvenliğini sağlama adına yaptıkları çalışmaları paylaştılar.  Ayrıca, enerji hırsızlığını önlemek ve enerji dağıtımı sırasında yaşanan enerji kayıplarını azaltmak için geliştirilen yeni sistemler de paylaşılan diğer önemli çalışmalar arasında yer aldı.  


Etiketler