ABB, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’ndan Kapsamlı Bir Sipariş Aldı

15 Aralık 2015 Dergi: Ocak-Şubat 2016

ABB, Azerbaycan doğal gazını doğrudan Avrupa’ya taşıyacak 1,850 km’lik Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için kapsamlı bir sipariş aldı. ABB’nin sunacağı kontrol altyapısı hattın işletim ömrü süresince emniyetli, sağlam ve güvenilir biçimde çalışmasına katkıda bulunacak. ABB sözleşmeyi TANAP ile imzaladı ve siparişi dördüncü çeyrekte kayıt altına aldı.

Toplam değeri 11 milyar $ olan boru hattı projesi, Türkiye’nin Gürcistan sınırındaki Güney Kafkasya hattı ile Yunanistan sınırındaki Trans Adriyatik Boru Hatlarını birbirine bağlayacak. Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz-2 sahasından gelecek doğalgaz Avrupa şebekesine İtalya'dan katılacak. Avrupa'nın gelecekteki stratejik enerji altyapısının bir parçasını oluşturacak 45 milyar $’lık Güney Gaz Koridoru projesinin merkezi bölümünü oluşturan TANAP, Türkiye'nin tamamını boydan boya geçecek.

ABB, hat boyunca veri aktarımını sağlayacak fiber optik kablonun çekilmesi işleri dahil kontrol sistemi, telekomünikasyon, boru hattı izleme, güvenlik sistemlerinin teminini gerçekleştirecek. Boru hattının kontrol ve otomasyonu, ABB'nin dünyada öncü konumda olan System 800xA proses otomasyon sistemi ile sağlanacak. Gaz akışını, sızıntıları veya hariçten müdahaleleri tespit ve kontrol eden; emniyet ve güvenlik ihtiyaçları için kapalı devre televizyon (CCTV) yayını sunan telekomünikasyon sistemleri ile SCADA (veri tabanlı kontrol ve gözetleme) sistemleri, yazılım çözümleri ile entegre edilecek. ABB’nin yazılım çözümleri teminindeki başarısı, daha önce Güney Kafkasya bağlantısı ve Azerbaycan’ı Akdeniz'e bağlayan Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı gibi benzeri projelerle de kanıtlanmıştır. Proje bittiğinde bölgede toplam 4,500 kilometrelik boru hattı ABB'nin System 800xA altyapısı tarafından kontrol ediliyor olacak; bu da Avrupa doğalgaz talebinin yaklaşık %5'ini güvenlik altına alacaktır.

ABB Proses Otomasyon Bölümü Başkanı Peter Terwiesch: "Teknolojide inovasyon ve liderlik ABB'nin Next Level stratejisinin mihenk taşıdır. ABB’nin System 800xA yazılımı ve entegre telekomünikasyon çözümü, TANAP'ın uzun mesafeler kateden boru hattını birçok coğrafi noktadan güvenli ve güvenilir şekilde işletmesine olanak tanıyacaktır” dedi.


Etiketler