AB, Temiz Enerji Projelerine Desteği Artırıyor

25 Mart 2019 Dergi:

Avrupa Komisyonu sınır ötesi temiz enerji altyapı projeleri için 750 milyon Euro tahsis ediyor. Avrupa’yı Birleştirme Mekanizması (CEF) kapsamında olan projeler, Paris anlaşmasının ardından, Avrupa’nın enerji sistemini temelde dönüştürmek için kurulan Enerji Birliği’nin çok önemli bir unsurunu temsil edecek.

AB, CEF kuralları kapsamında, sunulan projelerin AB’nin enerji güvenliğini artırması ve sürdürülebilir kalkınmaya, çevre korumasına katkıda bulunması bekleniyor. Buna ek olarak, en az iki AB ülkesi üzerinde önemli bir etkisi olması şartı da aranıyor.

Paris anlaşması taahhütleri doğrultusunda, Avrupa Birliği’nin elde ettiği enerjinin, 1990’a kıyasla, 2030 yılına kadar  %32’sini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedeflemiştir. Aynı zamanda AB, sera gazı emisyonlarında % 40’lık bir azaltma hedefliyor.

İklim Eylemi ve Enerji Komiseri Miguel Arias Cañete, “Avrupa'nın enerji sistemi, geçen yüzyılın enerji sisteminden hızlı, düşük karbonlu, daha dijital ve tüketici odaklı bir sisteme geçiyor. Avrupa'da enerji geçişi oldukça iyi bir şekilde devam ediyor, rekor düzeyde yenilenebilir enerji ve hızla düşen maliyetler söz konusu. Avrupa’nın enerji altyapısı, iklime nötr bir Avrupa için bu enerji geçişini tam olarak desteklemek şart” dedi.

2014-2020 döneminde, CEF’in Avrupa ötesi enerji projelerinin maliyetinin 5 milyar Euro’yu geçmesi bekleniyor.

Kaynak: www.khl.comSlider Altına