AB Raporunda Yenilenebilir İçin Övgü, Verimlilik ve Nükleer için Eleştiri Var

04 Aralık 2015 Dergi:

Avrupa Komisyonu’nun bu yılki ilerleme raporunda Türkiye’nin enerji verimliliği ve nükleer enerji alanında yasal düzenleme eksikleri olduğu eleştirileri getirildi. Avrupa Komisyonu 2015 yılı Türkiye İlerleme Raporu’nu yayınladı.

Raporun enerji bölümünde elektrik piyasasının liberalleşmesi ve yenilenebilir enerji alanındaki gelişmelerden övgü ile bahsedilirken, enerji verimliliği ve nükleer enerji ise eleştirilerin geldiği alanlar oldu. Raporda Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’nin (EPİAŞ) kuruluşu elektrik ve gaz piyasalarının liberalleşmesi adına olumlu bulundu. Bu yılın Şubat ayında Türkiye’nin 2023 yılı yenilenebilir enerji kurulu güç hedefini, ağırlıklı olarak rüzgâr, güneş ve hidroelektrik alanlarında olmak üzere, 61 GW’a çıkarması, rüzgâr enerjisinden elektrik üretim tahminlerinin yapılabilmesi için gerekli olan merkeze ve su kullanım hakkına yönelik yasal düzenlemelerdeki eksiklerin kapatılması enerji alanındaki olumlu değerlendirmeler oldu.

2014 yılında yaşanan kuraklık nedeni ile yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretiminin, toplam üretim içindeki payının bir yıl önceki yüzde 29’luk orandan geçen yıl yüzde 21’e gerilemiş olduğuna da dikkat çekilen raporda, Türkiye enerji piyasasındaki özel sektör yatırımlarının rüzgâr enerjisi ile lisanssız güneş elektriği alanlarında hızlandığına vurgu yapıldı.

Avrupa Komisyonu raporda Türkiye’ye enerji verimliliği konusunda ise sert eleştiriler getirdi. Raporda enerji verimliliği alanında Türkiye’de neredeyse hiç bir gelişme olmadığı ifade edilirken, Türkiye’nin 2015-2019 yılları arasındaki Stratejik Eylem Planı’nda da enerji verimliliği konusunda belirli bir hedef belirtilmediğine, Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili mevzuatın da AB’nin Enerji Verimliliği Direktifleri ile uyumlu olmadığına dikkat çekildi. Komisyona göre Türkiye’nin sorumluluk alanında bu alanın da olduğu Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nü güçlendirmesi gerekiyor.

Nükleer enerji ise komisyon tarafından yine yasal düzenleme eksiklikleri nedeni ile eleştiri getirilen diğer bir alan oldu. Raporda nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma konusunda AB müktesabatına uyum konusunda bir ilerleme sağlanmadığı dile getirilirken, bu alana yönelik taslak yasa hazırlama çerçevesinin de oluşturulmadığı belirtiliyor. Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu’da deniz yapıları inşaatının başladığı fakat Türkiye’nin ’’Kullanılmış Yakıt Yönetimi ile Radyoaktif Atık Yönetim Güvenliği Ortak Sözleşmesi’’ imzacıları arasına katılmasını sağlayacak yasanın henüz kabul edilmediği belirtildi.

Nükleer enerji ve radyasyon alanında taslak çerçeve yasa hazırlanmamış ve bağımsız bir nükleer enerji düzenleme kurumunun oluşturulmamış olması da bu alandaki diğer eksiklerden sayıldı.

Kaynak: www.yesilekonomi.com

 

 Slider Altına