75 Ülkede Yenilenebilir Enerjiden Elektrik Üretimi 465 TWh’a Ulaştı

28 Haziran 2018 Dergi:

IRENA’nın yayınladığı çalışmaya göre 75 ülkede yer alan şirketler, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi 2017 yılında 465 TWh’a ulaştı.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından yayınlanan rapora göre, 75 ülkedeki şirketler 2017 yılında 465 terawatt saat (TWh) yenilenebilir enerji kaynağından elektrik üretti. Yenilenebilir enerji maliyetlerindeki düşüşün sürmesiyle birlikte, raporda, şirketlerin elektrik faturalarını azaltma, gelecekteki fiyat artışlarına karşı korunma ve sürdürülebilirlik kaygıları yenilenebilir enerji konusuna yönelimi artırıyor. Rapora göre, çevresel ve sürdürülebilirlik endişeleri, sosyal sorumluluk ve itibar yönetimi ile ekonomik ve finansal hedefler kurumsal kaynak kullanımının başlıca üç unsuru yenilenebilir enerjiye ilgiyi artıracağı yönünde.

IRENA Genel Müdürü Adnan Z. Amin, “Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, son yıllarda iş stratejisinin ana dayanak noktası haline geldi. Çevresel kaygılar bu büyüme eğilimini başlatırken, yenilenebilir kaynakların sunduğu iş gücü ve fiyat istikrarı, şirketlere rekabet avantajı sağlayabilir ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyebilir.” İfadelerinde bulundu.

Rapor, kurumsal kaynak eğiliminin yaygın ve dinamik olduğunu, uygulamada yer alan şirketlerin çeşitli sektörlerden geldiğini ortaya koyuyor. Hacim itibarıyla, yenilenebilir enerjinin büyük kısmı malzeme sektöründe tüketilirken, yenilenebilir elektrik tüketimindeki en yüksek pay finans (yüzde 24) ve bilgi teknolojisi (yüzde 12) sektörlerinde yer alıyor.

Raporda analiz edilen şirketlerin yüzde 17'sinin yenilenebilir enerjiden elektrik üretim hedefinin dörtte üçüne 2020 yılından önce ulaşılacağı ön görülüyor. Bu durum şirketlere yenilenebilir enerji stratejileri ve üretim maliyetleri konusunda avantaj sağlayacağı belirtiliyor.Slider Altına