2040 Yılında Dünya Ne Kadar Enerji Tüketecek?

29 Ağustos 2016 Dergi:

Enerji, yaşam standartlarının temelidir. Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan milyarlarca insanın kişi başına düşen gelir seviyesi artacak ve yaşam standartları yükselecek, “orta sınıf” olacak. Yani sıcaklık kontrollü evlerde yaşayacak, buzdolabı, çamaşır makinesi, bilgisayar kullanacak. 2014-2040 aralığında OECD ülkelerinde kişi başı gelir artışı %60 olması beklenirken, bu oran gelişmekte olan ülkelerde %135’i bulacak.   2014’te Çin’de her 100 kişiden 10’u otomobil sahibi iken 2040’ta her 100 kişiden 30’u otomobil sahibi olacak. 2040’ta dünya enerji talebi, OECD ülkelerinde daha ziyade stabil seyir izlerken, diğer ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde %45 oranında artacak. 2040’ta dünya enerji talebi artış ortalaması ise 2014-2040 aralığında %25.

Kömürden elektrik üretimi oranı 2014’te %40 iken, 2040’ta %30’a düşecek. Bu süreçte temiz enerjilere yönelim artacak.

Petrol, yine dünyanın birincil yakıtı olarak kalacak. Dünya enerjisinin 1/3’ü petrolün olacak. Petrole nazaran daha temiz bir yanma sağladığı için doğalgaz talebi artacak. Özellikle endüstriyel alanda güç üretiminde ve bazı tür taşımacılık alanında doğalgaz tercih edilecek.

Ekonomiler geliştikçe verimlilik ve düşük karbonlu yakıtlar öne çıkacak. Küresel enerji tüketiminden kaynaklanan CO2 salımları 2030’da tepe noktaya çıkacak, ardından düşüşe geçecek. 2040’ta CO2 salımlarının yarı yarıya düşmesi bekleniyor.

Teknoloji, en yüksek potansiyel ve aynı zamanda en büyük belirsizlik. Gelişen teknolojiler şüphesiz, enerji depolama, enerji verimliliği, yenilenebilir enerjiler ve nükleer enerji gibi alanlarda önemli ölçekli değişim ve gelişim sağlayacaktır. Ama teknolojinin gelişim hızını kestirebilmek çok güçtür.

2040’ta küresel enerji temininin %60’ı petrol ve doğalgaz, %25’inin ise yenilenebilir ve nükleer enerji kaynaklı olacak.

Kaynak: ExxonMobil “The Outlook for Energy: A View to 2040”

http://corporate.exxonmobil.com/en/energy/energy-outlook/introduction/a-view-to-2040