2020’de Yenilenebilir Enerji Kapasitesinde Rekor Artış

07 Nisan 2021 Dergi:

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) yeni verilerine göre, COVID-19’un etkisine rağmen 2020’de tüm dünyada 260 GW’ın üzerinde yenilenebilir enerji kapasitesi eklendi.

Yenilenebilir Kapasite İstatistikleri 2021’ raporunda, 2020’deki yeni kapasitenin 2019’daki büyümeyi %50’ye yakın bir oranda aştığını söyleyen IRENA, yenilenebilir enerjinin tüm yeni üretim kapasitesindeki payının art arda ikinci yılda önemli ölçüde arttığını da sözlerine ekledi.

IRENA, geçen yıl eklenen tüm yeni elektrik kapasitesinin %80’inden fazlasının yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını ve bunun %91’ini güneş ve rüzgarın oluşturduğunu söyledi.

Raporda, yeni güneş enerjisi kurulumlarının toplamı 127 GW olurken, rüzgar enerjisinin 111 GW olduğu belirtildi.

Rapora göre Çin, geçen yıl 72 GW rüzgar ve 49 GW güneşten gelen büyük miktarla 136 GW ekledi.

ABD geçen yıl, 15 GW güneş ve yaklaşık 14 GW rüzgar dahil olmak üzere 2019’a göre yaklaşık % 80 daha fazla 29 GW yenilenebilir enerji kurulumu gerçekleştirdi.

IRENA, yenilenebilir enerjinin artan payının kısmen Avrupa, Kuzey Amerika ve Avrasya genelinde (Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya Federasyonu ve Türkiye) fosil yakıt enerjisi üretiminin net hizmetten çıkarılmasına bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Rapora göre, 2019’da toplam 64 GW olan fosil yakıt kaynaklı küresel kapasite eklemeleri, 2020’de 60 GW’ye gerileyerek düşüş eğilimini sürdürdü.

IRENA, 2020’nin sonunda küresel yenilenebilir üretim kapasitesinin 2.799 GW olduğunu ve en büyük payı 1.211 GW ile hidroelektrik enerjinin oluşturduğunu söyledi.

IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera şunları söyledi: “Bu rakamlar olağanüstü bir dayanıklılık ve umut hikayesi anlatıyor. 2020’nin zorluklarına ve belirsizliğine rağmen, yenilenebilir enerji daha iyi, daha adil, dayanıklı, temiz ve adil bir gelecek için yadsınamaz bir iyimserlik kaynağı olarak ortaya çıktı. Zor döneme rağmen, tahmin ettiğimiz gibi 2020, yenilenebilir enerjilerin on yılının başlangıcını işaret ediyor. Maliyetler düşüyor, temiz teknoloji pazarları büyüyor ve enerji geçişinin faydaları daha önce hiç bu kadar net olmamıştı. Bu eğilim durdurulamaz, ancak Dünya Enerji Geçiş Görünümü raporunda da vurgulandığı gibi yapılması gereken çok şey var. 2050 hedeflerine ulaşmak istiyorsak, geçişi desteklemek için enerji yatırımlarının yeniden yönlendirilmesi gerekiyor.”

‘Yenilenebilir Kapasite İstatistikleri 2021’ Raporunun tamamıma buradan ulaşabilirsiniz.  Slider Altına