2015’te Temiz Enerjiye 329 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıldı

07 Mart 2016 Dergi:

Uluslararası denetim ve danışmanlık firması EY’nin hazırladığı 46. Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi’ne (RECAI) göre, yatırımcılar 2015’te temiz enerjiye 329 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Rekor seviyeye ulaşan yenilenebilir enerji yatırımlarının 161 milyar dolarını güneş enerjisi, 109 milyar dolarını rüzgar enerjisi, 41 milyar dolarını ise akıllı, dijital depolama teknolojileri oluşturdu. Bununla birlikte 2015 yılında 41.8 milyar dolarlık yeşil tahvil ihraç edildi.

Yenilenebilir enerji sektörünün hızlı bir şekilde gelişim gösterdiğine ve küresel olarak devlet desteğinden bağımsız olarak faaliyet göstermeye başlandığına dikkat çekilen endekse göre, sektör genelinde rekabet baskıları dünya genelinde yeni pazarların ortaya çıkması ile artış gösteriyor. Ancak aynı zamanda yenilenebilir enerjide küresel yatırım fırsatlarının daha önce görülmemiş seviyelerde olduğu da belirtiliyor. Fas, Şili, Brezilya ve Hindistan gibi bazı ülkelerde rekor düşük seviyelerde uygulanan sübvansiyonsuz rüzgar ve güneş enerjisi tarifeleri şimdiden fosil yakıt denklerini geride bırakıyor.

Yenilenebilir enerjide yükselen bir yıldız: Türkiye 

EY’nin Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi önümüzdeki 12-18 aylık dönem için küresel enerji piyasası görünümünün haritasını çiziyor. Enerjide sunduğu geniş kapsamlı yatırım fırsatları bakımından yükselen yıldızlar arasında yer alan Türkiye; Brezilya, Şili, Mısır, Hindistan, Kenya, Meksika, Fas, Filipinler, Güney Afrika ve ABD ile birlikte yenilenebilir enerjinin büyümekte olan pazarlarını oluşturuyor.

Türkiye’nin temiz enerji yatırımları ve girişimleri açısından çok verimli bir yıl geçirdiğini dile getiren EY Türkiye Enerji ve Altyapı Hizmetleri Sektör LideriEthem Kutucular, “2015 yılı içinde Türkiye elektrik üretimi kurulu gücüne eklenen 3630 MW kapasitenin %97’sini hidroelektrik dahil yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. Mayıs 2015’te 3GW’lık rüzgâr enerjisi projesi kapasitesi için 42GW’lık yatırım önlisans başvurusu yapıldı. Yatırım süreçlerine ilişkin iyileştirmeler ve alım garantileri sektörün cazibesini artıran ana unsurlar oldu. Önümüzdeki dönemde de bu ilginin devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

Türkiye’de küresel eğilimlere paralel olarak akıllı şebekeler ve depolama alanında yeni girişimler başlatıldığını belirten Kutucular, “Türkiye’nin özellikle rüzgar ve güneş alanında sahip olduğu kaynaklar ile birlikte mevcut teşviklere ilave olarak yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik gerçekleştirecek düzenlemeler, yenilenebilir enerji sektörüne yatırımların artarak devam etmesini sağlayacaktır” diye konuştu.

“Yenilenebilir enerji , enerji politiklarının vazgeçilmez bir unsuru olacak”

Yenilebilir enerji kaynaklarının hem sera gazı emisyonlarını azaltarak iklim değişikliği ile mücadelede hem de yerel ve ucuz kaynak olmaları sebebiyle dışa bağımlılığı ve maliyetleri azaltmada oldukça önemli bir araç olduğuna dikkat çeken Kutucular, “Tüm devletler için çevre, ekonomi ve politika açısından stratejik bir öneme sahip. Yenilenebilir enerji, bu kaynaklara sahip ülkelerin maksimum faydalanması gereken çok kritik bir kaynak. İleri teknoloji verimli konvansiyonel kaynaklar ile birlikte çeşitliliği sağlamada, enerji politikalarının vazgeçilmez bir unsuru olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerjide yatırımlarında Çin 1. Sırada

2015 yılında yenilenebilir enerji alanında en çok yatırım çeken ilk 5 ülke şöyle:

1-Çin 110,5 milyar $

2-ABD 56 milyar $

3-Japonya 43,6 milyar $

4- İngiltere 23,4 milyar $

5- Hindistan 10,9 milyar $