EIT InnoEnergy’den İklim Nötrlüğünü Hızlandırmak için Yeşil Hidrojen Girişimi

06 Kasım 2020 Dergi: Ekim-Aralık 2020

EIT InnoEnergy, 2025 yılına kadar yıllık 100 milyar Euro’luk yeşil hidrojen ekonomisinin gelişimini desteklemek amacıyla “Avrupa Yeşil Hidrojen Hızlandırma Merkezi’ni (EGHAC)” başlattı. 

Merkez, yeşil hidrojen değer zincirinde yarım milyon kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam yaratabilecek. Merkez, temiz enerji geleceğine geçişi hızlandırmak için Bill Gates ve dünyanın en iyi teknoloji ve iş liderlerinin kurduğu Breakthrough Energy tarafından destekleniyor.

Yeşil hidrojen, Avrupa’nın enerji sektörünü dönüştürmede kilit bir itici güç ve büyük ölçekli endüstrinin karbondan arındırılması için bir katalizördür. Kanıtlanmış düşük emisyonlu güç kaynağı olarak yeşil hidrojen, AB’nin iklim açısından nötr ekonomisinin merkezi bir parçası olmak için idealdir. Kıtanın her yıl 320 milyar Euro’nun üzerinde fosil yakıt ithalatına olan bağımlılığını azaltarak stratejik özerklik sağlamasına yardımcı olur. Bu potansiyeli karşılamak, yenilik ve üretim kapasitesini hızlandırmak için, Avrupa'nın bir yatırım ortamı yaratması gerekiyor. “Avrupa Yeşil Hidrojen Hızlandırma Merkezi’ni (EGHAC)”, Avrupa çapında büyük ölçekli endüstriyel projeler sunmak için GW ölçeğinde yeşil hidrojen üretimini hızlandırmayı vadediyor. EGHAC, Avrupa’nın yeşil hidrojen ekosisteminde kilit bir aktör olmaya çalışacak ve Avrupa’nın 2050 vizyonuna ulaşmak için bu alandaki mevcut projelerle işbirliği içinde çalışacak.

En acil kısa vadeli öncelikler arasında, enerji yoğun endüstriyel uygulamalarda (çelik, çimento, kimyasallar), ağır taşımacılıkta (denizcilik ve ağır nakliye) ve gübrelerde hidrokarbonların önemli ölçüde yer değiştirmesine neden olacak karbon yayan teknolojiler ile yeşil hidrojen arasındaki fiyat farkını kapatmak yer alıyor. 

Yeşil hidrojen aynı zamanda enerjiyi depolamak için de kullanılabilir, bu da onu uçucu yenilenebilir kaynakların, özellikle rüzgar ve güneş enerjisinin genişlemesi için önemli bir kolaylaştırıcı haline getiriyor. 

EIT InnoEnergy İcra Kurulu Üyesi Jacob Ruiter şunları söyledi: “Avrupa’nın 2050’ye kadar Sıfır Karbon Salımlı Kıta olma hedefine ulaşması için, yeşil hidrojenin ticarileştirilmesi hayati önem taşımaktadır. Basitçe söylemek gerekirse, ağır sanayi ve ağır taşımacılığın karbondan arındırılmasının daha iyi bir yolu yoktur. Aynı zamanda yeşil hidrojen depolama yoluyla şebeke esnekliğini desteklemede de önemli bir rol oynar.”

“Avrupa Yeşil Hidrojen Hızlandırma Merkezi’nin (EGHAC)” hedefleri arasında;

  • Endüstriyel projelerin teşvik edilmesi ve birlikte oluşturulması, 
  • Diğer endüstriyel ve enerji değer zincirleriyle bağlantı kurulması, 
  • Teknoloji geliştirmenin hızlanması, 
  • Pazar büyümesinin teşvik edilmesi, 
  • Toplumsal kabul ve beceri açığına yönelik çalışmalar yapmak 

yer alıyor.

Ulaşım, güç ve endüstriyel uygulamalar için verimli pillere olan ihtiyaç hızla artıyor. EIT InnoEnergy, Avrupa’da uzmanlaşmış endüstriyel değer zincirleri geliştirmek için oldukça başarılı bir plan haline gelen ve rekor hızda müthiş ekonomik etki sağlayan Avrupa Pil Birliği’ne (EBA) liderlik ediyor. Pil endüstrisinin 2025’ten itibaren yıllık piyasa değerinin 250 milyar € olacağı tahmin ediliyor. Avrupa için, temiz bir enerji geçişi ve rekabetçi bir endüstri için eksiksiz bir yerli pil değer zincirinin kurulması zorunlu.

EIT InnoEnergy İcra Kurulu üyesi Jacob Ruiter ayrıca, “Avrupa Yeşil Hidrojen Hızlandırma Merkezi’ne (EGHAC)” Breakthrough Energy’nin desteğiyle öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz ve mümkün olan en kısa sürede yeşil hidrojenin maliyetini düşürmek, pazar alımını teşvik etmek ve güçlü bir Avrupa yeşil hidrojen değer zinciri oluşturmak için ciddiyetle çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Bu konuda hızlı olmak çok önemli” dedi.

Breakthrough Energy Kıdemli Müdürü Ann Mettler, “Avrupa Birliği’nin Yeşil Anlaşması, Avrupa Yeşil Hidrojen Hızlandırma Merkezi için mükemmel bir hızlandırıcıdır. Politik ivmeyi temel alan merkez, Avrupa endüstrisinin derin karbondan arındırılması için itici güç olarak yeşil hidrojeni kullanacak. Bu arka plana karşı, büyük ölçekli projelere öncülük edecek bir boru hattı oluşturacak, yeni nesil kamu-özel ortaklıkları başlatacak ve mega-gigawatt’lara teslimat hızını artıracak” dedi. 

Yapılan araştırmalar, Türkiye’de hidrojenin enerji kalemlerindeki payının %1’e ulaşmasının 2030’ları bulacağını düşünülürken, hidrojen enerjisinin toplam enerji tüketimindeki payının artırılması için kısa dönemde Ar-Ge ve kurumsal yapılarının güçlendirilmesi, daha uygulamaya yönelik deneme projelerinin öne çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda daha fazla Ar-Ge fonunun hidrojen enerjisi teknolojilerine ayrılması, yol haritalarının çıkarılması ve teşvik mekanizmalarının kamu, sanayi ve üniversite işbirliği ile çözülmesi ve bu alandaki startup desteklerinin artırılması önemli olacak.Slider Altına