IRENA ve Kyoto

02 Mart 2009 Dergi: Ocak-Şubat 2009

Geçtiğimiz günlerde iki güzel gelişme oldu... Bunlardan ilki IRENA’nın kuruluşu... 

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) geçtiğimiz ay çalışmalarına resmen başladı. Kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkelerde yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek ve danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulan ajansın merkezi Bonn’da bulunuyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’ndan farklı bir yapıya sahip olan IRENA’nın fikir olarak yaklaşık yirmi senelik bir geçmişi var. Almanya, Danimarka ve İspanya’nın girişimiyle kurulan ajansın yıllık bütçesi ise 25 milyon euro civarında olacak. Ajans, dünya çapında yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygın olarak kullanımını sağlayacak düzenleme ve hedeşeri ortaya koyacak. IRENA ayrıca bu alandaki bilgi ve teknoloji transferlerine katkıda bulunacak küresel bir platform olma niteliği de taşıyor. 

Türkiye’nin de kurucu üyelerinden birisi olduğu IRENA’nın, bir çok örgüt ve derneğin yanında, çok daha özel-aktif bir yerinin olacağı ve sürdürülebilir enerji alanındaki teknolojik ve siyasi hareketlere ivme kazandırması bekleniyor. 

İkinci olumlu gelişme de, sera gazı emisyonlarının azaltılmasını hedeşeyen Kyoto Protokolü’yle ilgili... Türkiye’nin Kyoto Protokolü’ne katılmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı TBMM’de kabul edildi. TBMM’de kabul edilen protokol, yenilenebilir enerji sektöründe ciddi açılımlar yaratacak ve alternatif kaynak-teknoloji kullanımının önünü açacak. Kyoto, yenilenebilir enerji, ulaşımda toplu taşımacılık ve sürdürülebilir atık yönetimi gibi konularda önemli adımlar atılmasını öngörüyor. Protokolün imzalanmasının ardından Türkiye’de de çok daha az karbon yayan veya hiç yaymayan sistemlerin kullanımına geçilmesi gerekecek; fakat merak konusu olan, torba torba kömür dağıtılan ve kömür termik santrallerinin bu kadar revaçta olduğu bir ülkede bu sürecin nasıl yaşanacağı... fiark kurnazlıklarıyla “delik”ler bulup veya yaratıp protokolü de kendimize uyduracak mıyız, onu da zaman gösterecek...

Önümüzdeki sayıda görüşmek ümidiyle...

Sertaç AytaçSlider Altına