EPDK rüzgâr ve güneş tesisleri için yarışma yönetmeliği yayınladı

01 Haziran 2017 Dergi: Mayıs-Haziran 2017

EPDK, Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği hazırladı. Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre; rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılmış önlisans başvurularından aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için ilan edilen kapasiteden daha fazla başvuru bulunması halinde veya santral sahası çakışan başvurular bulunması durumunda, bu başvurular arasından bağlantı bölgesi için ilan edilen kapasite kadar sisteme bağlanacak olanları belirlemek için yarışma yapılacak. Şirketler, yarışma için tekliflerini kapalı zarf içinde, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) belirlediği adrese teslim edecek. Her bir teklif için sunulacak banka teminat mektubu tutarı, megavat kapasitesinin 50 bin ile çarpılmasıyla belirlenecek. Yarışmaya katılabilecek güneş/rüzgâr enerji santralleri projelerine ilişkin listeler, TEİAŞ'ın internet sayfasında bağlantı bölgesi ve bağlantı noktası bazında yayımlanacak. Listelere, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilecek ve itiraz 7 gün içinde sonuçlandırılacak. Yarışma, TEİAŞ tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından yapılacak. Komisyon, tamamı TEİAŞ personeli, 1 başkan ile en az 5 asil üyeden oluşacak.

Yarışma kapsamında ise bağlantı bölgesi bazında sıralanan geçerli teklifler, en düşük tekliften başlamak üzere sıralanacak. Santral sahaları çakışan projeler olması halinde daha düşük teklif veren proje sahibi şirket, çakışan alanı kullanma hakkını elde edecek. Çakışan projeler bakımından teklif rakamlarında eşitlik olması halinde kapalı zarf ile eksiltme usulüyle çakışan alanı kullanım hakkı sahibi şirket belirlenecek. Santral sahaları kesişen projeler olması halinde de daha düşük teklif veren proje sahibi şirket, kesişen alanı kullanma hakkına sahip olacak. Kesişen projeler bakımından teklif fiyatında eşitlik olması halinde kapalı zarf ile eksiltme usulüyle kesişen alanı kullanım hakkı sahibi şirket tespit edilecek. Yarışma aynı gün içinde tamamlanacak ve sonuçları TEİAŞ tarafından 10 gün içinde kuruma bildirilecek. Yarışma sonucunda bağlantı kapasitesi kazanan başvurulara ilişkin nihai bağlantı görüşleri, TEİAŞ tarafından yarışmadan itibaren 1 ay içinde oluşturulacak. Başvuru kurulu gücünden daha düşük kurulu güçte kapasite tahsis edilen şirketin teminatı, tahsis edilen kapasite için yeni teminat sunulması halinde iade edilecek.

Yenilenebilir enerjiye dair diğer gelişmeleri ise dergimizin sayfalarından okuyabilirsiniz.

Önümüzdeki sayıda görüşmek üzere…Slider Altına