Header Reklam
Header Reklam

Enerji Dönüşümü için Dünyaya 50-60 Trilyon Dolar, Türkiye’ye ise 135 Milyar Dolar Lazım

05 Haziran 2022 Dergi: Mayıs-Haziran 2022
Enerji Dönüşümü için Dünyaya 50-60 Trilyon Dolar, Türkiye’ye ise 135 Milyar Dolar Lazım

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı “Yeşil Yeni Düzen Bağlamında Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finansmanı” raporu dikkat çekici bilgiler içeriyor. AB başta olmak üzere küresel ölçekte enerji dönüşümü yatırımlarının hız kazanacağının vurgulandığı raporda, net sıfır hedefine ulaşabilmek için ihtiyaç duyulan yatırımlar miktarları paylaşıldı.

Buna göre, 2030’a kadar, enerji dönüşümü için dünya genelinde 50-60 trilyon dolar yatırım yapılmalı. Bu bağlamda Türkiye’nin payına düşen tutar ise 135 milyar dolar. Yine raporda, 2050’ye kadar yapılmasına ihtiyaç duyulan yatırım miktarı için de ayrı bir paragraf açılmış. Bu tarih için dünya genelinde 110 trilyon dolarlık bir yatırım gerekli. Fakat söz konusu yatırımın yüzde 50’sinden fazlasının 2021-2030 döneminde yapılması gerektiğinin ayrıca altı çiziliyor. Raporda, bunun mümkün olduğu şöyle aktarılmış: “Kurumsal yatırımcıların iklim taahhütlerindeki artış ve bu doğrultuda doğrudan enerji dönüşümü finansmanı hedefleri deklare etmeye başlamaları, çok taraflı kalkınma finansmanı kuruluşlarının taahhütlerinin genişlemesi, kamu ve hükümet kuruluşlarının Avrupa Yeşil Mutabakatı örneğinde olduğu gibi, bütçe paylarını  artırması finansman olanaklarının genişlemesine ve arz yapısının değişimine işaret ediyor.

Bu doğrultuda yapılan projeksiyonlar, 2030 yılına kadar yatırımlar için ihtiyaç duyulan 55 trilyon dolarlık finansmanın mümkün olduğunu gösteriyor”. SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin; kamu kuruluşları, uluslararası ve yerli finans kuruluşları, enerji şirketleri, teknoloji şirketleri, sanayi kuruluşları ve sektörel kuruluşların yanı sıra akademisyen ve danışmanları da içeren toplam 51 kuruluştan 74 temsilci ile birebir görüşmeler yaparak hazırladığı raporun Türkiye penceresi ise şu manzaraya açılıyor: “Türkiye’nin enerji dönüşümü yatırım ihtiyacı 2022-2030 dönemi için 135 milyar dolar; finansman ihtiyacı ise yaklaşık 107 milyar dolar. Bu kapsamda yapılması gereken yıllık yatırım tutarı 2002-2020 dönemi ortalamasına kıyasla yaklaşık 2 kat, öz kaynak dışı finansman ihtiyacı ise 2,5 kat daha yüksek olacak”.

Enerji dönüşümü finansmanı için 8 öneri ile sonuçlanan raporda bu öneriler şöyle listeleniyor:

  • Uzun Dönemli Enerji Dönüşümü Stratejisi Oluşturulması,
  • Ulusal Taksonomi Çalışmalarının Türkiye’nin İhtiyaçları/Öncelikleri Perspektifinden Yürütülmesi,
  • Finansmana Erişimin Artırılması ve Kaynakların Çeşitlendirilmesi,
  • Enerji Yönetimi Yaklaşımının Geliştirilmesi
  • Şebeke Ölçeğinde Yenilenebilir Enerji Finansman Mekanizmalarının/Modellerinin Geliştirilmesi,
  • Dağıtık Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı,
  • Enerji Verimliliği Finansmanı,
  • Yeni Teknolojiler ve Diğer Alanların Finansmanı.

Fatih ÖnderSlider Altına