Dünya çapında yenilenebilir kapasite artışı, 20 yıl süren güçlü genişlemenin ardından 2018'de durdu

24 Mayıs 2019 Dergi: Mayıs-Haziran 2019

Dünyadaki yenilenebilir enerji kaynakları neredeyse 20 yıllık, yıllık büyümenişn ardından 2018 yılında bir önceki yıl olduğu gibi net kapasite ekledi.

2001 yılından bu yana ilk kez geçen yıl yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyümenin yıllık bazda artmadığı görüldü. Uluslararası Enerji Ajansı’nın son verilerine göre, güneş enerjisi, rüzgâr, hidro, biyoenerji ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından gelen yeni net kapasite 2018 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 180 GW arttı. Bu, uzun vadeli iklim hedeflerine ulaşmak için her yıl ihtiyaç duyulan net ilavelerin yalnızca yüzde 60’ı.   

Yenilenebilir kaynakların küresel emisyonları engellemede önemli bir rolü var. IEA’nın Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosuna (SDS) göre, Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için, yenilenebilir kapasite ilavelerinin her yıl ortalama 2018 ve 2030 yılları arasında ortalama 300 GW civarında artması gerekiyor. Ancak IEA’nın analizi dünyanın bunu yeterince yapamadığını gösteriyor. Geçen yıl, enerji kaynaklı CO2 emisyonları yüzde 1,7 artarak 33 Gigatonnes'in tarihi zirvesine yükseldi. Yenilenebilir elektrik üretiminde yüzde 7'lik bir artışa rağmen, elektrik sektöründen kaynaklanan emisyonlar rekor seviyelere yükseldi. Konuya ilişkin açıklama yapan IEA İcra Direktörü Dr. Fatih Birol, “Dünya, yenilenebilir enerji kaynaklarının genişlemesi konusunda ‘duraklama’ durumuna geçemiyor ve hükümetlerin bu durumu düzeltmek ve yeni projelerin daha hızlı akışını sağlamak için hızlı hareket etmesi gerekiyor” dedi. Dr. Birol şöyle devam etti: “hızla azalan maliyetler sayesinde, yenilenebilir kaynakların rekabet edebilriliği artık finansal teşviklere bağlı değil. Esas olarak ihtiyaç duydukları şey, uzun vadeli bir vizyonla desteklenen istikrarlı politikalarla birlikte aynı zamanda yenilenebilir enerjileri, enerji sistemlerine düşük maliyetli ve optimum şekilde entegre etmeye odaklanmaktır. Dur-kalk politikaları özelliklere piyasalara ve işlere zararlıdır”. Global solar PV’nin üssel büyümesi, 2015’ten bu yana rüzgâr ve hidroelektrik enerjisindeki yavaş artışları telafi ediyordu. Ancak 2018’de solar PV’nin büyümesi sabitleşti, 97 GW kapasite eklendi ve beklentilerin gerisinde kaldı. Bu sembolik 100 GW işaretini geçecekti. Asıl neden, Çin’in solar PV teşviklerinde maliyetleri düşürmek ve daha sürdürülebilir PV genişlemesi elde etmek için şebeke entegrasyon zorluklarını ele almak için yapılan ani bir değişiklikti. Ayrıca, Avrupa Birliği ve Hindistan’daki düşük rüzgâr ilaveleri 2018 yılında yenilenebilir kapasite artışının durmasına katkıda bulundu.Çin, 2018’de 44 GW güneş enerjisi ekledi ve 2017’de 53 GW oldu. Amerika’da büyüme istikrarlıydı. 

Daha yavaş güneş enerjisi büyümesine rağmen Çin, geçen yıl yenilenebilir elektrikteki toplam kapasite artışının neredeyse yüzde 45’ini oluşturdu. Yeni iletim hatları ve daha yüksek elektrik talebi ile Çin’in rüzgâr ilaveleri arttı ancak hidroelektrik genişlemesi yavaşladı. 2013 yılından bu yana gözlemlenen eğilim devam etti. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük ikinci pazarı olan Avrupa Birliği’nde kapasite artımı hafif bir düşüş kaydetti. Güneş enerjisi bir önceki yıla göre artarken, rüzgâr ilaveleri yavaşladı. Politika geçiş zorlukları ve değişen yenilenebilir enerji teşvikleri, Hindistan’daki kara rüzgârının ve Japonya’daki güneş enerjisinin daha yavaş büyümesine neden oldu.Amerika Birleşik Devletleri’nde üçüncü büyük pazar olan yenilenebilir kapasite ilaveleri 2018’de çoğunlukla karadaki rüzgâr genişlemesinin daha hızlı olması nedeniyle artarken, güneş enerjisi büyümesi düz seyretti. Ortaya çıkan birçok ekonomide ve Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya’daki gelişmekte olan ülkelerde, hızlı maliyet düşüşlerinin bir sonucu olarak rüzgâr ve güneş enerjisi tarafından yönlendirilen yenilenebilir kapasite artışı hızlandı. Hükümetler, politika belirsizliklerini ele alarak ve rüzgâr ve güneş enerjisinin maliyet etkin bir şekilde sistem entegrasyonunu sağlayarak yenilenebilir enerji sektöründeki büyümeyi hızlandırabilir. Gelişmekte olan ülkelerde, özellikle Afrika'da temiz enerji yatırımını etkileyen riskleri azaltmak da kritik öneme sahip olacaktır. Dr. Fatih Birol şöyle devam etti: “2018 verileri endişe verici ancak akıllı ve kararlı politikalar yenilenebilir kapasite ilavelerini artış eğilimine sokabilir. Enerji verimliliği, karbon yakalama, depolama ve diğer tüm temiz enerji teknolojileri kullanımının yanı sıra küresel bir yenilenebilir enerji teknolojileri portföyüne yatırımları hızlandırmayı hedefleyen politika önerileri ile IEA ailesinin 38 üyesine ve dünyadaki diğer tüm ülkelere enerji geçişlerinde yardımcı oluyoruz”. 

 

Kaynak: https://www.iea.orgSlider Altına